zaterdag 21 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Uitbreiding en onderhoud aan een bestaand mobiel waterstoftankstation - WaterstofNet vzw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verifiƫren van de juistheid en het muteren van de data in het Centraal Halte Bestand - Coƶperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MSP dienstverlening "Aanbesteding ter beschikkingstelling van tijdelijk extern personeel, de inzet van ZZP'ers en algemene MSP dienstverlening 2021 e.v." - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation: Operational Catering Systems - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Veldkeukens
Lees verder

Monitorarmen en bijbehorende dienstverlening - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

FIN EA Northwest- and Central-European (NWCE) energy transmission infrastructure developments - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Technische...
Lees verder

Ongevallenverzekering ten behoeve van Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ongevallenverzekering ten behoeve van Veiligheidsregio Kennemerland - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure:...
Lees verder

Technisch- en applicatiebeheer landschap SAP - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio Zuid - Vernieuwen hoge snelheidswissels Liempde - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Junior Jurist Legesbezwaren - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MINFIN - Marktconsultatie bedrijfsfitness - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Sportdiensten
Lees verder

Marktconsultatie advies integratie van laboratoria en huisvesting - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies inzake ontwikkeling
Lees verder

Renovatie en uitbreiding datacenter Snellius Universiteit Leiden - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Veiligstellen gebouwen i.v.m. acuut onveilige situatie - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Vernieuwbouw Dongeschool - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Outsourcing IT-diensten tbv OMWB - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding grafische vormgevingsdiensten - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bodemonderzoek veldwerkzaamheden - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding overslag, transport en vermarkting OPK gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort - Spaarnelanden N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stadsbijeenkomst Maatschappelijke Begeleiding Inburgeraars - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Werkbouwtuigkundige installaties - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hospitality dienstverlening - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

raamovereenkomst voor leveren bomen en overige beplantingen" gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation Toll Service Providers - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Toldiensten...
Lees verder

Werkplekvoorzieningen gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Marenland - Laptops - Stichting openbaar onderwijs Marenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Market consultation Mine and Obstacle Avoidance Sonar - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Inhuur personeel voor uitvoering Tozo-regeling, Tonk-regeling en andere specialistische sociale en juridische dienstverlening - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Ongevallenverzekering ten behoeve van Veiligheidsregio Zeeland - Veiligheidsregio Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beredderen kleinschalige milieu-incidenten in de openbare ruimte - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Aanpassingen in het gastransport netwerk voor de ombouw van de Eneco Utrecht centrales van G- naar H gas kwaliteit - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Renovatie Slibgistingsinstallatie AWZI Leiden-Noord (DIG-12154) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

snoeien bomen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2021-0089 CMS, toegangsmedia en onderdelen t.b.v. onderhoud bestaande areaal - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Collectieve Zorgverzekering voor de minima - Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland...
Lees verder

Modelstudie OAS Harnaschpolder - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Formele educatietrajecten in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie ICT-dienstverlener - RTV Noord-Holland (Hoofdvestiging)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Junior Bouwinspecteur Industrie - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor afvalverwerking - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 | Procedure:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting openbaar onderwijs Marenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 | Procedure:...
Lees verder

Medewerker Huisvesting Statushouders - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting openbaar onderwijs Marenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 | Procedure:...
Lees verder

Hulpverleningsvoertuigen 2 tbv Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Technisch ICT projectleider - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Financieel Analist - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Waterland zomer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waterloopmaaien Bakkefean, Haule en Oosterwolde - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Brokerdienstverlening - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diverse zakelijke diensten
Lees verder

Maaien waterlopen Deelen-Noord - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Deelen-Zuid - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Boarnburgum, VOM en Langsweachen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Gaasterland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hospitality dienstverlening - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AEB Amsterdam | Transport, opslag en/of utilisatie van CO2 - AEB Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder