donderdag 19 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
EA energie (gas en elektriciteit) - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Digitale Ondersteuning KeW systeem - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Applicatie Werk & Inkomen (W&I) - ISHW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Raamovereenkomst Reinigen en inspecteren duikers - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31146533: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van vaargeulen en havens in de regio Noord Nederland en Midden Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Watervoerende armaturen VNOG - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Stichting Hout- en Meubileringscollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Communicatiediensten - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Beheer studentenhuisvesting Haarweg - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van zware afvalinzamelvoertuigen - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Steam Turbine outage 2022 Rotterdam Capelle - Uniper Benelux N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2021...
Lees verder

Levering brandstoffen via merkonafhankelijke tankpassen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf (vervanging) Omnichannel Marketing Tool - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Verklaring vrijwillige transparantie Skills in de Stad - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Maaien waterlopen Graverij en Geeuwpolder - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kernsysteem Werk & Participatie - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ea Archiefdiensten (SAS-procedure) - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Technische ge- en verbruiksartikelen, gereedschappen en klein materiaal - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur Onderwijs Ondersteunend Personeel - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Adviseur A Bouwtoezichthouder Integrale Handhaving - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Inhuur Onderwijs Ondersteunend Personeel - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

DAS Inhuur Onderwijzend Personeel - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Softwarelicenties - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS Inhuur Onderwijzend Personeel - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Thuisondersteuning - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Inhuur Onderwijs Ondersteunend Personeel - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

WMO hulpmiddelen Liemerse gemeenten - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Inhuur Onderwijzend Personeel - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf beeldmateriaal - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening 2021 - 2025 ten behoeve van de OMWB - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Locatiemanager vaccinatieproces, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Content Management Systeem - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Engineering, aanbesteding en directievoering renovatie Haastrechtsebrug - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Transportation and processing of dangerous fireworks - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomsten Engineering programma TEV - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Design & Build aanbesteding nieuwbouw Zwembad gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwe instroom open house inkoop Jeugd ambulant hoofdaanbieder - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Bestuurs- en Stateninformatiesysteem - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwe instroom open house inkoop Wmo begeleiding hoofdaanbieder - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Transport van OPK - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwe instroom open house inkoop Jeugd ambulant onderaannemer per 1 oktober 2021 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Nieuwe instroom open house inkoop Wmo begeleiding onderaannemer per 1 oktober 2021 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

SBIR Oproep - Automated Vulnerability Research - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Coördinator Cluster Bouw - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Opstarten en exploiteren van een maatwerk-webshop voor het aanbieden van energiebesparende maatregelen aan huurders en woningeigenaren in Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SBIR Oproep - Cryptocommunicatie - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Labinrichting koudbloedigen - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Huishoudelijke hulp 2022 - Wmo -voor 4 Gebieden - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Europese Aanbesteding Multifunctionals - Schoolinkoop - Stichting Orion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

9-D-01473-21: Niet-Openbare aanbesteding Vastgoedmanagement Bedrijfs Onroerend Goed portefeuille van de Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Interim Professionals gemeente Zevenaar - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Begeleiding 2022 - Wmo - voor 4 Gebieden - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Bedrijfscatering en banqueting - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantine- en cateringdiensten
Lees verder

Gemeente Montfoort en Vijfheerenlanden - Abonnementenbeheer - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktraadpleging "Research into the reputation and economic position of the Netherlands and Dutch companies in the Gulf Region regarding the sectors Water, Energy and Food (WEF Nexus) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

10100042012 – BD/DT&V – procesbegeleider - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Participatie - begeleiding individueel Limburg Noord 2021 Open House - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van tactisch medische producten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Advies- en ingenieursdiensten (2) - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw Feringa Building - levering en gebruiksgerede installatie van laboratoriuminrichting - perceel 3 - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Touchscreens - Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen (PricoH)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT Hardware & Touchscreens t.b.v. Stichting Christelijk Onderwijs Groningen (SCOG) - Stichting Christelijk Onderwijs Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

End User Devices, randapparatuur & accessoires. - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Gebruikersapparatuur - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inzet extern personeel gemeente Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - CorDeo Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - CorDeo Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - CorDeo Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - CorDeo Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Eigen risicodragerschap WGA - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Eerstelijns Diagnostiek DJI 2021 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder