dinsdag 17 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Marktconsultatie Kantoorartikelen- Landelijke FSR - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

PB21-01 Groot onderhoud Midgraaf in de gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Regionaal innovatiebegeleider Wachttijden - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Regionaal design-researcher Wachttijden - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Programmacoördinator Wachttijden - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal Hart van Nootdorp - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Exploitatie, ontwikkeling, beheer en onderhoud functiewaarderingsysteem HR21 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herontwikkeling Vitaal Vogelenzang - Gemeente Bloemendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Industrie 4.0 - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV: Besturingsunit
Lees verder

INTHR Lijn 16M Lorentzplein - Melis Stokelaan - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-10-2021...
Lees verder