maandag 16 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Payrolldiensten - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst projectmanagement Veghels Buiten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Stedenbouw en Landschap Veghels Buiten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

23868|Raamovereenkomst civieltechnische ingenieursdiensten Valkenhorst te Katwijk 2021-2025 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Djewels 1, de realisatie van een 20MW Electrolyse installatie - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Multifunctionals - STICHTING MERIDIAAN COLLEGE katholieke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leerlingadministratiesysteem - CVO Zuid-West Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

CSA apparatuur Amsterdam UMC, locatie AMC - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Industrieel reinigen Drinkwater - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Exploitatie, ontwikkeling, beheer en onderhoud functiewaarderingsysteem HR21 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-Beheer - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medische artikelen t.b.v. de bestrijding van COVID-19 t.b.v. Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DMS/RM - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-08-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Gladheidsbestrijding - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerpdiensten Van Deventerlaan 50 - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA energie (gas en elektriciteit) - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EU aanbesteding schoonmaak en glasbewassing GGD Zaanstreek-Waterland - GGD Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Opstellen plankaarten NAL-regio Oost - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het Leveren van Brandweerhelmen - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur van tractie inclusief bediening en inhuur van chauffeurs ten behoeve van de gladheidsbestrijding in de gemeente Nijmegen - DAR N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding inhuur Stadsadvocaat - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Selectie ICT-dienstverlener - RTV Noord-Holland (Hoofdvestiging)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Selectie dienstverlener audiovisuele techniek - RTV Noord-Holland (Hoofdvestiging)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

School- en Kantoormeubilair - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Standaard- en maatwerkmeubilair - Stichting Het Assink Lyceum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

24 X 7 Monitoring Systemen en Ketens - De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Personeel & Payroll - MBO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Privacy tool - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Softwareprogrammering en -advies
Lees verder

Categorie aanbesteding re-integratie 2e en 3e spoor en haalbaarheidsonderzoeken 2e spoor - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Interieurbeplanting - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, Zuid-Holland...
Lees verder

Boten brandweer Gooi en Vechtstreek - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kleine...
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker Tozo - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en implementatie Personeels- informatiesysteem e-HRM - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

WGA Eigenrisicodragerschap - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Testcoördinator Access & Identity Management - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

End User Devices (EUD) gemeente Súdwest-Fryslân - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure:...
Lees verder

Levering, implementatie en beheer Nieuw Personeels- en Salarissysteem - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder