zaterdag 14 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Transport nat zuiveringsslib - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Kantoorartikelen - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantoorbenodigdheden
Lees verder

31142566/31142564: prestatiecontract droog RWS MN districten Noord en Zuid - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gladheidbestrijding - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Sociaal Medische Advisering - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Capaciteitsplanning Tool (Work Force Management) - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Inzameling van verschillende fracties (GFT, rest, PMD en OPK), de inzameling en verwerking van 3-kleuren glas, de verwerking van OPK en de verwerking van GFT. - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Zwembadafdekking - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Projectontwikkeling duinregio - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Trajecten zelfstandig ondernemerschap (Bbz 2004) - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-Beheer - OPOZ
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beleidsadviseur Wonen - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DOS-2021-0003447 Solution architect / software-ontwikkelaar - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

EU aanbesteding Warmedrankenautomaten gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ondersteuning Europese Structuurfondsen 2021-2027 (EFRO) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst t.b.v. de Rijksoverheid (IFAR 2022) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Documentatiediensten - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Wasstraatbestendige (IPX6w) ziekenhuisbedden - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gezinshuizen - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw KC aan de Oosterplas te 's-Hertogenbosch - Stichting Beheer Kindcentra
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Technisch ICT projectleider - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktplein inhuur gemeente Utrecht - kwartaalrapportage Q3 2021 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanbesteding Athos MER - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Arbodienstverlening - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Op orde brengen Vergunningen en Tekeningen - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

VWS EA ROVK Cadeaukaarten VWS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Versnelde Europees openbare aanbesteding Mobiele testcapaciteit Stichting Open Nederland - Stichting Open Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NFU Europese Aanbesteding Brandverzekering UMC's - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

BZ-ET Prospects consultancy - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aannemer Centrum - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31,...
Lees verder

Privacy consultant - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Flexibele arbeidskrachten en Payroll diensten - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 | Procedure:...
Lees verder

Wagenpark ODBN (Lease) - Omgevingsdienst Brabant Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting openbaar onderwijs Marenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 | Procedure:...
Lees verder

Installatie Stootjukken op eindpunten Sunij lijn Provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Business Intelligence specialist - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden gemeente Land van Cuijk - Gemeente Cuijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VWS EA Moleculaire Diagnostiek SARS-CoV-2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior communicatieadviseurs Ketenbureau i-Sociaal Domein (Wmo en Jeugdwet) (1) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

Senior communicatieadviseurs Ketenbureau i-Sociaal Domein (Wmo en Jeugdwet) (2) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

VNGR - Business consultant - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

Levering, Beheer en Onderhoud van DRIS - Haltesystemen - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder