donderdag 12 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud - Openbaar Onderwijs Oost Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

10100041104 BD/Innovatieteam Adviseur bedrijfsvoering - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medische ge- en verbruiksartikelen - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

(Heraanbesteding) Document Management Systeem Record Management - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wmo Trapliften - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

OLP SKO WF i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering en plaatsing ondergrondse glascontainers - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sociaal Medische Advisering - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderzoek milieueffectrapportage project (oever)grondwaterwinning Krimpenerwaard/Alblasserwaard - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Medewerker parkeernaheffingen - cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0175 - Levering niet Puccini materialen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Adviseur KIK-V - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Bloemdijken Zeeuws-Vlaanderen 2e ronde - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw NICU Radboudumc te Nijmegen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marketing & communicatie Noord-Holland Noord - Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Uitvoering van het monitoringsprogramma MONEOS 2021-2026 - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Boekingsplatform voor opleidingen - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Water Transport Systemen 500 (WTS 500) - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken en Relatiegeschenken en Promotieartikelen - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Verbouwing poli en artsendomein Q-gebouw van het Radboudumc te Nijmegen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226...
Lees verder

C000004193- Europese openbare aanbesteding van Parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeentenieuws huis-aan-huis krant gemeente Dijk en Waard - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhoudelijk beheren van bronbestanden in het REBIS systeem - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebiedsgericht energieadvies aan huis voor wooneigenaren - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoop Uitvoering Jeugdhulp Open House januari 2022 - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Immobilisatiemateriaal - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Natuurherstel met kreeftenreductie Molenpolder - fase 2 - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie KCC-software - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en uitzetten inzamel- en bewaarmiddelen - Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Interventiecardiologie - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud E/W-installaties bruggen en sluis - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst plaatsen beschoeiingen gemeente Hoeksche Waard 2021-2024 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Vloerbedekking - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

levering LED-verlichting - Johannes Fontanus College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder