woensdag 11 augustus 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
E-mail management tool - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ROVK Levering Verkeersmeubilair - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkoop Poortinstrument Participatie - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervangen klimaatinstallatie waterschap Noorderzijlvest - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf tractor met grenadier - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzet extern personeel gemeente Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Installatietechnisch Onderhoud - De Connectie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: | CPV: Werktuigbouwkundige en...
Lees verder

Tandheelkundige verbruiksmaterialen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van een Liquid Chromatography Hoge Resolutie Massa Spectrometer - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Open House WMO 2015 Gemeente Westerwolde - instapmomenten 1 juli 2018 en later - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aannemersselectie - Renovatie Stedelijk Gymnasium Haarlem Prinsenhof - Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS Vergader- en personeelsruimtemeubilair - Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS Kantoormeubilair - Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS Kantinemeubilair - Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-08-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder