dinsdag 17 augustus 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over extra steun voor afgelaste festivals en evenementen

Beantwoording Kamervragen over extra steun voor afgelaste festivals en evenementen
Staatssecretaris Keijzer en minister Engelshoven geven antwoord op vragen over extra steun voor afgelaste festivals en evenementen. De vragen zijn gesteld door de Tweede-Kamerleden Ploumen, Van Dijk en Kuiken (allen PvdA) Gijs van Dijk (PvdA).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over ook extra steun voor toeleveranciers van festivals en evenementen
Staatssecretaris Keijzer geeft antwoord op vragen over ook extra steun voor toeleveranciers van festivals en evenementen. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA).
Lees verder

Stand van zaken COVID-19
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de Stand van zaken brief COVID-19.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over oorzaken watersnood Limburg
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over de oorzaken van de watersnood in Limburg later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Aanbiedingsbrief afschrift brief voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord over houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) stuurt een afschrift van een brief van de voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord over houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Reactie op besluit biogrondstoffen voor warmte
De voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord reageert op het recente kabinetsbesluit om geen nieuwe subsidies te verstrekken voor lagetemperatuurwarmte uit houtige biogrondstoffen. Deze brief is gericht aan de onderhandelaars binnen de kabinetsformatie.
Lees verder

Kamerbrief toepassing koolstoffilters bij gaswinning rond natuurgebieden
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheid om koolstoffilters toe te passen bij gaswinning rond natuurgebieden.
Lees verder

Antwoorden op aanvullende Kamervragen over bekostiging investeringsvoorstellen Nationaal Groeifonds
Minister Blok (EZK) en minister Hoekstra (Financiën) geven antwoord op vervolgvragen over de bekostiging van investeringsvoorstellen uit het Nationaal Groeifonds. De Eerste Kamerfracties van PvdD en OSF hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief definitieve toekenningen 1e ronde Nationaal Groeifonds
Minister Blok (EZK) en minister Hoekstra (Financiën) delen het besluit om het voorwaardelijk toegekende budget vanuit het Nationaal Groeifonds voor de projecten Health-RI en Groenvermogen om te zetten in een onvoorwaardelijke toekenning met de Tweede Kamer.
Lees verder