dinsdag 3 augustus 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbiedingsbrief bij 8e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK

Aanbiedingsbrief bij 8e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK
Minister Blok (EZK) stuurt de Tweede Kamer de 8e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor 2021. Deze begroting gaat over de verruiming van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 en het programma Mentale steun ondernemers.
Lees verder

Memorie van toelichting 8e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK
Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2021 (8e incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over naleven Europese privacyregels door (overheids)instanties
Staatssecretaris Knops (BZK) geeft antwoord op vragen over het naleven van de Europese privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij (uitvoerings)instanties. Het Tweede Kamerlid Verhoeven (D66) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Derde aanbiedingsbrief Uitvoeringsbesluiten Recovery and Resilience Facility (RRF)
Minister Hoekstra van Financiƫn en minister Blok van Economische Zaken en Klimaat sturen de Tweede Kamer de derde aanbiedingsbrief Uitvoeringsbesluiten Recovery and Resilience Facility (RRF).
Lees verder

Kamerbrief bij aanbieding advies 121e OMT en reactie kabinet over reizen
Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief bij het 121e advies van het Outbreak Management Team (OMT) na overleg over maatregelen om de uitbraak van het coronavirus onder controle te houden. In de brief, die is gestuurd naar de Tweede en Eerste Kamer, staat de reactie van het kabinet op het onderdeel van het OMT-advies over reizen. Verder is er aandacht voor regels rondom meerdaagse evenementen.
Lees verder

Memorie van toelichting bij 10e incidentele suppletoire begroting VWS 2021 vanwege aanvullende uitgaven door COVID-19
Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het jaar 2021 vanwege aanvullende uitgaven door COVID-19 (het coronavirus).
Lees verder

Kamerbrief nadere uitwerking aanvullende steun voor evenementen
Staatssecretaris Keijzer (EZK) en minister Van Engelshoven (OCW) informeren de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van de aanvullende steun voor evenementen.
Lees verder

Kamerbrief over actualiseren Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland
Staatssecretaris Knops (BZK) geeft zijn reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een baseline Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland / Caribische Landen op kosten van het kabinet jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te laten actualiseren.
Lees verder

Kamerbrief bij 122e OMT advies COVID-19 en kabinetsreactie
Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het 122e advies van het Outbreak Management Team (OMT) en de kabinetsreactie ten aanzien van de wachttijd Janssen-vaccin en evenementen.
Lees verder