woensdag 11 augustus 2021

Besluit verlening subsidie voor AI-TWILIGHT

Besluit verlening subsidie voor AI-TWILIGHT
Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat op de subsidie-aanvraag van Signify  Netherlands B.V., voor het project AI-TWILIGHT.
Lees verder

Besluit verlening subsidie voor MATQu
Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat op de subsidie-aanvraag van Delft Circuits B.V., voor het project  MATQu.
Lees verder