maandag 26 juli 2021

Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) hoogwater in Limburg – juli 2021

Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) hoogwater in Limburg – juli 2021
Sluizencomplex_Maasbracht_header

Op 16 juli 2021 bepaalde de regering dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt voor de wateroverlast in Limburg.

Lees verder

"Versnellen van de woningbouwopgave zonder kwaliteitsverlies"

De komende 10 jaar moet er een miljoen woningen in Nederland aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Geen eenvoudige opgave. Jos Feijtel (Expertteam Woningbouw), Stefanie Gijsbers (gemeente Eindhoven) en Stefan Schuwer (Woonbedrijf Eindhoven) vertellen hoe je met gebundelde krachten de woningmarkt vlot trekt.

Lees verder

Benelux Patent Platform uit de lucht van 6 tot 9 augustus

Van vrijdag 6 augustus 13:00 uur tot maandag 9 augustus is het Benelux Patent Platform (BPP) offline. In die periode migreren wij de database en is het platform tijdelijk uit de lucht. 

Lees verder

"Duurzaamheid sierteeltsector voordelig als partijen de kansen en knelpunten kennen"

De Nederlandse sierteelt heeft verreweg het grootste aandeel in de wereldhandel. Het verduurzamen van deze sector vergt samenwerking tussen de verschillende partijen in de keten. Is daar ook draagvlak voor? Dat is de vraag die het Moonshot-project onderzoekt.

Lees verder

Duplicaat van TVL: hoe ver zijn we op 26 juli?

In totaal zijn ruim 291.000 TVL-aanvragen gedaan. Wekelijks laten we zien hoeveel we afhandelden en welke bedragen we toekenden. Een gedetailleerd overzicht per TVL-openstelling.

Lees verder