donderdag 1 juli 2021

Regulering digitale markten van belang, maar mag mkb niet hinderen’

Regulering digitale markten van belang, maar mag mkb niet hinderen'
'Het is goed dat de Europese Commissie voorstellen heeft gedaan om digitale markten meer te reguleren. Met de Digitale Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA) zet Brussel een stap in de goede richting om de schaduwkanten van onder meer de platformeconomie aan te pakken.
Lees verder

Goed dat CDA zich hard maakt voor kredietregister
MKB-Nederland is blij met de motie van CDA-Kamerlid Amhaouch waarin het kabinet wordt opgeroepen aan de slag te gaan met een plan van aanpak voor een kredietregister. De mkb financieringsmarkt functioneert allesbehalve optimaal. Met een kredietregister worden zowel knelpunten in kredietverlening aangepakt als administratieve lasten verlaagd, zo bleek uit recent onderzoek.
Lees verder