donderdag 8 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Senior Product Owner HR - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Onderhoud Zwembaden t.b.v. Sportbedrijf Rotterdam - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridisch adviseur Omgevingswet (verbinding kerninstrumenten en informatievoorziening) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Strategische Adviseur voor Lokale Preventie Akkoorden - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Ondersteuning bij het voeren van een huishouden - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Reinigingsdiensten rioolwaterzuiveringen, rioolgemalen en de SDI - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Senior Inspecteur Chemie Tank op- en overslag en Raffinaderijen (1 fte), vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitbreiding, Verduurzaming en Groot onderhoud Gemeentelijke Werf Gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Toetredingsronde - Ondersteuning bij het voeren van een huishouden - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Coördinerend beleidsmedewerker informatiesamenleving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

22655 Verbetering Defensie legering gebouw 16 op de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Integrale Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BOA en AOA Opleidingen, lesmaterialen en examinering - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Senior Inspecteur Gevaarlijke Stoffen (1 fte), vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Overeenkomst voor Slibtransport - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktplaats Inhuur Nederlandse Publieke Omroep (NPO) - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Inspecteur Afvalstoffen (1 fte), vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wabo-regisseur (1 fte) , vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wagenparkverzekering W.A. (Wettelijke Aansprakelijkheid) - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Accountantscontrole - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Landmeetkundige diensten - Gemeente Zwartewaterland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dierenverblijven - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding preventief en correctief onderhoud W-installaties voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg - Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie NIRS apparatuur - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische apparatuur
Lees verder

Fulfilment, shipping en klantondersteuning COVID-19 zelftesten in het hoger onderwijs - SURF B.V.
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Verhuisdiensten - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderzoek 'Passende zorg en de risicoverevening' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Pakketdiensten (binnen- en buitenland) - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding Aanschaf UPLC-TQ applicatiesysteem Aqualysis - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Verticale Transport installaties - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Market consultation Laboratory line for unidirectional thermoplastic tape impregnation - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Vervoersmaterieel en...
Lees verder

Senior adviseur Informatiesamenleving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

WGA ERD verzekering - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Energie bespaarpakketten- en adviezen - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie groot onderhoud Hijmans van den Bergh gebouw UMC Utrecht - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verbouwingswerkzaamheden
Lees verder

Levering Rioolcombi - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning medicinale zuurstof - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische gassen
Lees verder

Levering inzamel- en transportvoertuigen - GAD Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327,...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Kalsbeek College (Christelijke Scholengemeenschap)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vechtdal Verbinding N340/N48 en N377 - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Onderhoud buiten groenvoorzieningen ROC Midden Nederland - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huis aan huis inzameling van P(M)D en inzameling incontinentiemateriaal - Gemeente Dongen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

e-HRM- en salarisverwerkingssysteem - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangen gasturbine slibdrooginstallatie (SDI) Beverwijk HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Plaagdierbeheersing en plaagdierbestrijding - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Student Inschrijfsysteem (SIS) - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkenningsfase project Monnickendam Zeedijk - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden Texel 2021-2025 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

31171079 Pilot intelligente toegang bijzonder wegtransport - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Endoscopen Reiniging- Desinfectie & Droog-Bewaarkasten - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische apparatuur
Lees verder

Productieleider - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A02.15 2020 Schoonmaakdiensten, Glasbewassing en Levering Sanitaire Middelen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leveren en implementeren van een zaak- en archiefsysteem t.b.v. het zaakgericht werken - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Reconstructie Waterrijk Oost 2.0 - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Heraanbesteding onderhoud kunstgrasvelden sportparken 2021 - 2024 - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

E&W gebouwen onderhoud voor de BEL Combinatie - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Audio visuele middelen - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A06.10.2020 Vervanging enkele voertuigen wagenpark - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Medewerker informatiepunt Toeslagen 010 - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bancaire dienstverlening Garantstellingsregeling curatoren - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Grafisch ontwerp & online marketing - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Website Rijn & IJssel - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A03.44.2021 Audiovisueel systeem stadhuis Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Grondverwerving ten behoeve van project Meanderende Maas, Ravenstein - Lith - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering betonnen bestratingsmaterialen - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Ademlucht - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-D-23403-20: Verkeerstellingen en verkeersonderzoeken - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Samenwerkingsschool ABVO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal ontwerpteam Huis voor de stad Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Programma adviseur Leren en Ontwikkelen - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Communicatieprofessionals 2021 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

24823 - Detentiecentrum Zeist realiseren schietbaan te Zeist - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 |...
Lees verder

Herinrichting Elsbeek-Reigerweg - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie voor een applicatie voor budgettering & forecasting - Stichting Nuffic
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

“Openbare verlichting Sportpark Loosdrecht” - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-12-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Beheer en Onderhoud Gebouwen - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Renovatie De Werf 13 - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Projectmedewerker natuurherstel N2000 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider natuurherstel N2000 Friesland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beschermd Wonen en Beschermd Thuis - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Scanoplossing Parkeerhandhaving - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verdiepen Amazonehaven ECT Zuidzijde - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Mededingingsprocedure...
Lees verder