woensdag 7 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Bestek 1762 Onderhoud bomen rayon Schoonebeek 2021 provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BMS - Multifunctionals - Bisschop Möller Stichting
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktraadpleging " Towards reducing hydrogen supply chain costs". - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

Gebied Noord - Vervangen 3KV Lastschakelaars - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Verlichting Schiphol Trade Park, Deelproject Skyzone & Spark Avenue - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-07-2021...
Lees verder

WMO Geclusterd wonen - Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Raamovereenkomst Ingenieursdiensten - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maken ontwerp en bestek voor laad-/losvoorziening Oosterhornhaven - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Doorontwikkeling Centrale Distributie Laag (CDL) - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden gemeente Land van Cuijk - Gemeente Cuijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud beplanting 2021-2022 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatie-app - Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Adviseur WMO - gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Busvervoer - Schoolinkoop - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Meer Natuur In de Berm - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen Renovatie G-gebouw Aeres MBO Barneveld - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Casco Motorfietsen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder