maandag 5 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
RAW-bestek 'Onderhoud Groen & Reiniging 2022-2023' - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Theatertechniek stadsschouwburg Nijmegen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van schoonmaakmiddelen en -materialen en het onderhouden en keuren van schoonmaakmachines - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Bouwteampartner Open Club Klimmen (OCK) te Klimmen - Gemeente Voerendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst meubilair 2022/2027 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Audiovisuele voorzieningen - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitvoeren sorteeranalyses AVU - Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Debietmeetnet - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst naar bodemziekten, alen en bouwplanadvies ten behoeve van door de Staat in kortlopende pacht uit te geven landbouwpercelen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning eDiensten Sociaal domein - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Softwarevoorzieningen
Lees verder

Baby gebruiks- en verbruiksartikelen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Systeem voor e-tenderen, contractbeheer en contractmanagement - Waterschap Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Hard- en software DOWR 2021 - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212 | Procedure:...
Lees verder

Omgevingsplandeel bedrijventerrein Chemelot - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wagenparkverzekering ten behoeve van Diamant Groep - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Wmo: Aanvullende zorg - SAS Procedure Gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: Overig...
Lees verder

Afvalstroom Matrassen - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Geïntegreerd SaaS ERP Systeem voor HR en FA - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Collectief meetnet Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren van (berm) verhardingsmaterialen - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Geotechnisch bodemonderzoek - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Afzet van bouwstoffen, grond en asfalt - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie opinieonderzoeken - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Analyseren van opiniepeiling
Lees verder

WMO hulpmiddelen - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunningen DAS Nieuwegein Q2 2021 - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Relatiegeschenken met logo - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ontwerpen, leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Post en Pakketdiensten - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

285.10.03.RE N285 Noordelijke randweg Zevenbergen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening rechtspositie SW en PW (MGR) - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Gebruikersondersteuning Servicedesk- Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoolmeubilair - Sovon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meubilair - St. Scholengroep Pontes
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

HR Werving & Selectiediensten incl. marktconsultatie - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vloeronderhoud - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Ensceneringsmiddelen VRNHN - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Veiligheidstoezicht voor geplande en ongeplande stops - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering van leermiddelen en aanverwante producten/diensten - Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Market consultation II RNLAF initial flight training capacity - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Opleiding en simulatie met...
Lees verder

Backup solution M365 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Mobiele telefonie - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Request for Information Data transmission Systems - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Low Maintenance Radar systems Wind farms North Sea - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie- en...
Lees verder

Exploitatie vrije-sector woningen Buurtschap te Veld - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

European tender Expert Support IJmuiden Ver Wind Farm Zone (site I-VI) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Circulair kantoormeubilair ten behoeve van de Rechtspraak - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Robotisering Klinische Bacteriologie MMBI UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren en bedrijfsvaardig opleveren van een WKK-installatie t.b.v. Warmtecentrale Zernike - WarmteStad BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

ICT dienstverlening - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Communicatiebureau - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Impuls Organisatie & Infrastructuur huisartsenzorg - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatie & Vormgeving Noorderpoort - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Purmerendse ScholenGroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vertaalservices - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EU Openbare aanbesteding Nieuwe Wet Inburgering - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Betaalprovider voor e-commerce diensten - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder