zondag 4 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
levering LED-verlichting - Johannes Fontanus College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

SZW EA Evaluatie Effectiviteit NL leert door - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financiële Saas Applicatie gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud & Glasbewassing gemeente Beek - Gemeente Beek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Wafer Probe Station - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bermbeheer bestek Gemeente Horst aan de Maas - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-08-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Learning Management System (LMS) NHL Stenden Hogeschool - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wijziging Europese aanbesteding Server & Storage 2017 - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

DAS ingenieursdiensten publicatie gegunde opdrachten Q2 2021 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voorbehouden opdracht Serviceprovider post - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervolg Marktconsultatie Voeding Justitiabelen DJI - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Marktconsultatie vaste telefonie - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

BZ - MC - Learning for Strengthening Civil Society (L-SCS) - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Sociaal onderzoek
Lees verder

Inkoop Poortinstrument Participatie - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Percutane sluitingen ASD/PFO - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond...
Lees verder

Gemeentepagina Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

DAS IT inhuur profielen - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA 2021 Duurzame nieuwbouwontwikkeling locaties Hengelo en Emmen - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Audiovisuele middelen - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren ICT hardware - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Planning en Control Applicatie - Werkorganisatie HLT Samen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Werkzaamheden t.b.v. realisatie wetenschappelijk skelet Tyrannosaurus rex - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31118932: Renovatie en onderhoud Veerhavens - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

voucherregeling energie besparende middelen - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, OOST-NEDERLAND NL2,...
Lees verder

AC3 UbuntuNet Alliance Capacity Services 2021 - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Laboratoriumstraat Total Lab Automation (TLA) Medische Microbiologie - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding directievoering/kwaliteitsmanagement herontwikkeling Cluster Zuid - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

EA BHV Opleiding & Advies - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Sanitaire voorzieningen - Stichting Eye Filmmuseum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

VRI Data Analayse Tool - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering Biologische veiligheidskabinetten (BVK 2 filters) - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkloket - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meetdiensten Energie Rijksoverheid - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Energie en...
Lees verder

Raamovereenkomst aanschaf en onderhoud personenbussen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Instroomronde Aanbesteding Jeugd Ondersteuning, Wmo Ondersteuning, Hulp bij het Huishouden, Vervoer en Casusregie - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

31102751: het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de A1, Apeldoorn - Azelo fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Europese selectie architect nieuwbouw Da Vinci College en Antoni Gaudi - Purmerendse ScholenGroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

002-2021 Raamovereenkomst levering Verkeersregeltoestellen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wmo Beschermd Wonen Zuid-Hollandse Eilanden - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

EA storingsonderhoud sanitaire installaties Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Open Inwoner Platform - Coöperatie Dimpact UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Specialist Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kantoormeubilair 19.269 - DBV - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Market consultation Mobile Hydrogen Production Refuelling Station (MH2PRFS) - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: |...
Lees verder

E-HRM - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opdracht Deloitte ten behoeve van werkzaamheden ov-concessies - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Socialmedia - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inburgering Dongemond regio - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Marktconsultatie 'Inzetplanning Onderwijsteams Hogeschool van Amsterdam' - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten in verband met software
Lees verder

Landelijk - Levering en instandhouding DOSS overweg systeem - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Video Platform - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Accountantscontrole op onderzoeksprojecten - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie - Digitale parkeerontheffing - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV: Software...
Lees verder

Landmeetkundige diensten - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Versnelde Europees openbare aanbesteding Exploitatie XL-teststraten Stichting Open Nederland - Stichting Open Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Een geïntegreerd geautomatiseerd softwarepakket voor eHRM, administratieve en financiële bedrijfsprocessen (ERP) - Bizob
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Waakvlamovereenkomst persleidingen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hulp bij het huishouden gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en...
Lees verder

Inhuur van flexibele arbeidskrachten op basis van een uitzendovereenkomst voor cateringfuncties ten behoeve van Paresto (IFA Paresto 2022) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

31160353: Baggeren werkhavens Oosterscheldekering (OSK) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Support en Werkplekbeheer - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MC-GemaalWS-21: Marktconsultatie renovatie rioolgemaal Willem Schürmannstraat Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van rioolwaterpompstation
Lees verder