woensdag 28 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Project Natuurontwikkeling en Vaargeulonderhoud Amstelmeer - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-08-2025...
Lees verder

Prijsvraag Distributed Information Access Control - Stichting Connekt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

E-formulieren - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding exploitatie en beheer Sportcomplex De Joffer Voerendaal - Gemeente Voerendaal
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 27-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg...
Lees verder

Marktconsultatie SMS Diensten tbv de Politie - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Renovatie gebouwgebonden installaties Filmhuis en Theater aan het Spui - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountancy - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Scanoplossing Parkeren - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Spoorinfra Regiotram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-04-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Groeiplaatsverbetering bomen - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Smart Building Technologie - Stichting Autoriteit Financiƫle Markten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Huisvestingsdiensten
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem OZHZ m.b.t. inhuur van personeel voor specialistische functies - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Informatiearchitect Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering specialisatie GBI Koppelvlakken - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder