zaterdag 24 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Bestek 2392 N832 Well - Gameren fase 1 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huishoudelijke ondersteuning (open house procedure) - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Market Consultation _ Technical cooperation on preventing coastal erosion and stimulating nature-based solutions on San Andres, Colombia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

Raamovereenkomst rioolreiniging en -inspectie As50+ gemeenten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Accountancy diensten - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst LEF-Facilitatoren - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT Hardware & AV-middelen t.b.v. sgOMB - Scholengroep Over- en Midden-Betuwe/Over Betuwe College - De Heister
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hard- en software DOWR 2021 - Gemeente Deventer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2021-0159 - Onderhoud Klokken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

16150 Realisatie inbouwpakket De Office te Den Bosch - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Adviseur Veiligheid (2 fte), vanaf september 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medische advisering - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

RoCa3 Contronic E Migration - Uniper Benelux N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-08-2021...
Lees verder

Reiniging riolen, kolken en rioolvoorzieningen Vlissingen 2021-2023 - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342...
Lees verder

Landmeetkundige werkzaamheden - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

19078492 - Concurrent Design Facility - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architect Nieuwbouw Clustering scholen Auris Taalplein – De Triangel - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie onderhoud noodstroominstallaties - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Noodstroomsystemen
Lees verder

Design & Construct: installatie voor de productie van LBG uit biogas - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Bomenbestek SR 2022 - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Tuinbouwdiensten
Lees verder

Maatschappelijk Werker Toeslagen Affaire 010 - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Inspecteur Chemie Tank op- en overslag en Raffinaderijen (1 fte), vanaf september 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

N243 Trajectbenadering - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving...
Lees verder

Onderhoud zware brandweervoertuigen - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ongediertebestrijding - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Parkeermanagementsysteem Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Planningsmanagement - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Flow Cytometer - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oeverplan Maaspoort 2021-2024 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

LIFE19 MIBA FILLER Pilot: Wet Mills for approx 700kg/h DS IBA - Blue Phoenix Group
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuw systeemconcept Proces Automatisering/Proces Informatisering: hardware software & beheerorganisatie - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PCBO Amersfoort - multifunctionals - Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkplekapparatuur RUG - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Geconditioneerde opslag NRS collecties (en additioneel RIVM-breed) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud primaire en regionale waterkeringen en groenelementen 2022 - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Inspecteur Gevaarlijke Stoffen (1 fte), vanaf september 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Het Sticht - Schoonmaakdiensten - r.k. Daltonschool de Valkenheuvel - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur/ Projectmanager renovatie Stadsschouwburg Nijmegen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zaaknr. 31171282; Modelstudie effecten van extreme zeespiegelstijging op de Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem (KZH) - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PROOLeiden - Laptops - Onderhandeling - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Energieloket Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PROOLeiden - Tablets - Onderhandeling - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Raamovereenkomst GEO diensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie t.a.v. aanvullende opdracht ontwerpteam OWB 256 - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Schoonmaakdienstverlening Willem de Zwijger College - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs "Willem de Zwijger College"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS Organisatieadvies, Beleidsadvies en Projectmanagement - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Patientenvoeding Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Voeding,...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting Dorenweerd College - Stichting Dorenweerd College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Radiologische dienstverlening - Bevolkingsonderzoek Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

DOS-2021-0002252 Begeleiding voorbereidende werkzaamheden Duurzame Warmte Planetenbuurt - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Senior Inspecteur Afvalstoffen (1 fte), vanaf september 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Schoonmaakonderhoud - Hogeschool De Kempel - DE KEMPEL
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Centrale Voorzieningen (leveranciersportaal en catalogusplatform) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Duurzaam beton civiele kunstwerken - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-01-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AEB Amsterdam | Transport, opslag en/of utilisatie van CO2 - AEB Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AT-2021-15: Markconsultatie ten behoeve van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Semi-Open House procedure Specialistische Ondersteuner Huisartsenzorg/Jeugd-GGZ - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Gebouwinspecties conform NEN 2767 - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Planmatig onderhoud Hoornbrug te Rijswijk - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Netwerkinfrastructuur 2021 - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst inzet groenpersoneel Groenbedrijf - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-W-07373-21: Herinrichtings- en rioleringswerkzaamheden Prins Alexanderlaan noord (fase 3) te Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-09-2021...
Lees verder

Onderwijsontwikkelaar Zorgopleidingen MBO - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectleider optimalisatie examenprocessen - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aankondiging van gegunde opdracht Khonraad - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Conceptontwikkelaar - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Transport van organen en teams in de orgaanketen (wegtransport) - Stichting NTS
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Voorliggend veld 2022 e.v. - Gemeente Goirle
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125,...
Lees verder

Van Maerlantlyceum Ehv - perceel 1 (bouwkundig) - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-09-2021...
Lees verder

NO Senior archief medewerker - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Camerabeveiliging - Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding WSJG - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Landelijk - Levering Hardware voor Onderpost Communicatie Netwerk - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31066712: Aankondiging van een wijziging project renovatie Velsertunnel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

15254 & 12241 | Realiseren aanpassen binnenbeveiliging penitentiaire inrichtring Ter Apel & Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND NL,...
Lees verder

31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Programma NISE Vervanging Informatie landschap Erfpacht & Uitgifte - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maatschappelijke Begeleiding Wet Inburgering voor de gemeenten Maastricht-Heuvelland - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MFG Rhenen - Gemeente Rhenen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

QUICKTENDER - offerteaanvraag onderhoud Hermann Wesselink College - Stichting Ceder Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Visitatie en beoordelingsdiensten - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanvullend maaiwerk Oostelijke Vechtplassen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Nevenlocatie met brandweerpost Zeeland te Landerd Installatie werken - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Nevenlocatie met brandweerpost Zeeland te Landerd bouwkundige werken - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur tentamenondersteuners UvA-HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Project Engineer tbv ondersteuning op het IPMS CSS - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PHL System integrator - Stichting Paleis Het Loo, Nationaal Museum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maaibestek Watergangen kernen Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf - installatie en onderhoud Siemens Symbia T2 SPECT/CT serial 1133 - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

VWS ET Study into ecosystem surrounding the development of medicines - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

INTHR Lijn 16M Lorentzplein - Melis Stokelaan - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, Agglomeratie...
Lees verder

Senior Business Analist Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder