dinsdag 20 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Marktconsultatie Verzorgen van de live uitzendingen van de vergaderingen van de gemeenteraad gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Toestellen...
Lees verder

200152SDD Hulpmiddelen - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding Realisatie bouw Zwembad de Slag in Zaanstad - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-08-2021...
Lees verder

Modernisering betalingsverkeer - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding motorvoertuigen t.b.v groen-, veeg- en straatploeg - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aannemer nieuwbouw brandweerkazernes Dussen, Hank en Almkerk gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bedrijfskleding - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitzendkrachten - N.V. HVC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

OW.25901 Nieuwbouw gemalen Elahuizen en Groote Noordwolderpolder - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-08-2021...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Stichting Gilde Opleidingen - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

N2000 Herstelmaatregelen Haaksbergerveen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Lunchvoorziening - Onderwijsstichting MOVARE
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken en personeelsattenties - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

23121 | Schilderwerk en nano coating buitengevel Walterboscomplex te Apeldoorn - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwteam en uitvoering renovatie verenigingsgebouw de Halve Maan - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Amsterdam CS - Herinrichting en restauratie Cuypersgebouw - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Forensische Zorg 2023 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Verlichting Schiphol Trade Park, Deelproject Skyzone & Spark Avenue - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-08-2021...
Lees verder

Onderhoud E,W&T-installaties gemeentelijk vastgoed Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aaanbesteding Zonwering Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-09-2021...
Lees verder

Tender Kavel C/D, Podium Lelylaan Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Hulp bij het huishouden - Gemeente Valkenswaard - Bizob
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Fysieke beveiligingsdiensten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren, Ondersteunen en Onderhouden van Audio Visuele Middelen - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder