maandag 19 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Kwaliteitsmedewerker Tozo - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wagenpark Lease - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese Aanbesteding Catering tijdens Kerstmarkt gemeentegrot - Gemeente Valkenburg aan de Geul
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

DAMO-Fysiek - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huishoudelijke Zorg 2021-2025 - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beeldmateriaal 5 (AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT) - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Catering - RIC methode - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Digitaal platform ten behoeve van het gemeentelijk energieloket met klantcontactcentrum - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Volantary transparency: Turnkey delivery of an Avance NEO 300 MHz NMR Spectrometer Console including related services - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouwteam nieuwbouw gemaal Oudenhoorn - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Voorschoten en gemeente Wassenaar - Werkorganisatie Duivenvoorde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Boeken - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoering Capellen Campus - Stichting Drents Museum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering ambulances - UMCG Ambulancezorg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132,...
Lees verder

A direct writing laser exposure, alignment and inspection system - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanmelding voor EA Mobiele Telefonie Politie - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Mobieletelefoondiensten
Lees verder

Adviesdiensten en onderzoeksopdrachten - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorbenodigdheden - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eenmalige levering van digitale waardebonnen t.b.v. het ministerie van Justitie en Veiligheid - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overeenkomst voor gebruik en onderhoud t.b.v. ArcGIS software Esri Nederland - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Realisatie nieuwe gebruikersomgeving ('Mijn Omgeving') - Vereniging PO-raad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure voor vormgeving - Stichting Nuffic
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Warme Drankenautomaten - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Touchscreens - Onderwijsstichting Esprit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering en onderhoud Vrachtwagens - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

SBB-mobiele telefonie - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Touchscreens - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding van Aanbod inburgeringsvoorzieningen voor de gemeenten Langedijk - Heerhugowaard, Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en...
Lees verder

Tankautospuiten - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Busvervoer - De Meerwaarde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

10600081197 - OM - Business Consultant - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10100041530 - DB - Sr adviseur informatiebeveiliging - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Systeem Vernieuwing Werk en Inkomen - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Consumentenonderzoeken - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CJG Rijnmond - WAN-infrastructuur - Stichting CJG Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoering Capellen Campus - Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ondersteuning Corsa ECM - Centraal Justitieel Incassobureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

23319 | Aanpassing ondergrondse infra op vliegbasis Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

EOA Ontwikkeling Bernebrege Opeinde - Gemeente Smallingerland - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126 | Procedure:...
Lees verder

Ecologisch bermbeheer gemeente Oost Gelre - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Grondwatermeetnet - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Biologie - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem ICT - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Onderhoud kunstgrasvelden - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Exploitatie atelierpanden Jacob Oppenheimstraat 1 - Ruysdaelbaan 106 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectleider Haven, Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoering rioleringsprojecten - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Medior Landschapontwerper - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Sanitaire middelen en diensten - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Advies- en bijbehorende diensten Onderwijshuisvesting en Technische installaties' - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectleider Energietransitie gebouwde omgeving Bouw & Techniek - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Personeel - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme- en koude drankenvoorziening - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Audio visuele middelen - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Afvaldienstverlening - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Software Reseller - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verklaring vrijwillige transparantie Skills in de Stad - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Trapliften - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

2021 Inhuur Veiligheidsfunctionarissen - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Senior Planjurist - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud liften Universiteit Leiden 2021 - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Kompaan College te Zutphen - Stichting Achterhoek VO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Training 'Deskundige Toetsbekwaamheid' - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Drukwerk stembiljetten, kandidatenlijsten en stemboxen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verhuisdiensten - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Kantoorstoffering - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Preventief- en correctief onderhoud werktuigbouwkundige installaties - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

31149480: Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Inzameling, sortering en verwerking van huishoudelijk textiel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding brandstoftank met diesel (HVO50) gemeente Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Voluntary transparency: DragonFly system - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Procurement of Mobile X-ray system sets for EOD purposes - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats...
Lees verder

Procurement of handheld backscatter detection systems for military search purposes - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 18-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats...
Lees verder

Automatisch Rem Ingreep (ARI)-deelsysteem tbv rail-/infra veiligheid - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 19-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder