zondag 18 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
31167382: Landelijk Ondersteuningscontract AVM - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Stomerijdienstverlening - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Echtscheidingsondersteuning - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Exploitatie fietstransferium Houten centrum en Castellum, beide met bijbehorende commerciƫle ruimte - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Leermiddelen PO - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

IWR2021| Werkplekhardware|Beeldschermen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Roosterapplicatie - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Cryo ablatie - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitzendkrachten t.b.v. Koninklijke Bibliotheek - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Publicatie DAS inhuur personeel gegunde opdrachten Q2 2021 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Feasibility studies for the Development of a Referral Hospital in Burkina Faso - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Renovatie Brandweerkazerne DIRK - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie - Systeem voor e-tenderen, contractbeheer en contractmanagement - Waterschap Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Inhuur Financials en Controllers - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Bezuidenhout-Oost Fase 3, herinrichting en rioolvervanging div. straten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Meten binnenvaart - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Machinale gladheidsbestrijding gemeente Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Inzet van (grondverzet)machines/mensen en transportwerkzaamheden - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheids- en werknemersschadeverzekering - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Doorontwikkeling klantprocessen - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Online proctoring examens - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inspecteur Bodem (1 fte) , vanaf mei 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gegunde inhuuropdrachten via DAS HDSR Q2-2021 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie compressoren onderhoud - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Media Public Relations - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectleider inhoudelijke verbeterinitiatieven (0.5 fte), vanaf juni 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst huur inzamelvoertuigen met chauffeur - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Utrecht NL310,...
Lees verder

Liftonderhoud Albeda 2021 - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Fotografie 2021-2025 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

EA Eten en Drinken bij ROC Friese Poort - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider veranderproces en ontwikkeling (0.5 fte), vanaf juni 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wagenpark- en werkmaterieelverzekering - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige Transparantie Vooraf - Levering Geothermische Warmte - Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Beheer en onderhoud gebouwgebonden installaties gemeente Hattem - Gemeente Hattem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

aankondiging instellen besloten inhuurplatform voor inhuur van onderwijsplanners en roosteraars - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Werkvoorbereider onderhoud openbare verlichting - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Plaagdierbestrijding gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medium Sized Harbour & seagoing Tugs and Line Handling Workboats for the Royal Netherlands Navy - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Kassasoftware 2021 - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider Deel Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Diensten nieuwe wet inburgering - Gemeente Venlo
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

ABG162, Verkeerskundige ondersteuning 2022 en verder - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2021-0121 OBA Next en kantoren, Kenniskwartier Zuidas - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Wagenparkverzekering Gr Cure - Gemeenschappelijke Regeling Cure
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Open House: Dagbesteding en Begeleiding - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beoordelen nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Salarisadministratiekantoor - Onderwijsstichting Esprit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Organisatie van bodem-, erfemissie- en gewasbeschermingsmiddelencoaches en de helpdesk voor Landbouwportaal Rijnland (DIG-12419) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Europese aanbesteding Weegtoestellen en toebehoren t.b.v. diverse afdelingen van het MUMC+ - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Reinigen en inspecteren riolering 2022-2027 Hardenberg en Ommen - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Voeding Justitiabelen DJI - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Preventief- en correctief onderhoud werktuigbouwkundige installaties - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Europese aanbesteding gebruikershardware - Stichting Kempenhaeghe/De Berkenschutse
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Voluntary transparency Micro CT-Scanner - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie Vergroten beschikbaarheid acute jeugd-GGZ capaciteit - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Verwerken Blusschuim gemeente Doetinchem - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verwijderen, schoonmaken en...
Lees verder

Maaien Hellegatsplaten - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SAP Hosting, technisch beheer, licenties, upgrade S/4HANA en diverse optimalisaties - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatschappelijke Begeleiding Statushouders - Gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur COBIT Projectmedewerker - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur COBIT - Projectmedewerker 24 pw - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Supply of Sealing Material for the ECB cardboard box - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Projectleider/adviseur digitalisering Zorg - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Landelijke Inspectiedienst - EA vervanging wagenpark - Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Werkplekvoorzieningen gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding touchscreens - Stichting Kempenhaeghe/De Berkenschutse
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder