vrijdag 16 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Amoveren van productielocatie Hemweg 8 incl. daartoe behorende gebouwen en inst. op het terrein - Vattenfall Power Generation Netherlands B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Levering laboratoriumdiensten ten behoeve van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vaarwegtraject 1 Delftse Schie, Groot onderhoud oevers en waterbodems - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkelopgave Cleantech Woningen Berghegelaan Leesten-Oost - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Gemeente Leusden - (Her-) ontwikkeling locatie Politiebureau - Gemeente Leusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering Gas - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2021-0044 Raamovereenkomst Gevelsanering tegen Verkeerslawaai - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst ten behoeve van de levering van afvalbakken gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering autoladders ten behoeve van brandweer - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verwerking GFT OMRIN (Westerkwartier & Bedum & Groningen) - Omrin - Afvalsturing Friesland NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Parallel Storage Systeem voor ALICE HPC - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ter beschikking stellen van software ten behoeve van burgerzaken II - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inkoop van een waarderingsapplicatie - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Provinciale inpassingsplannen en projectleiding bedrijfslocaties Eerbeek - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ingenieursdiensten Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp 2021-2026 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering van tolkdiensten - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

e-HRM-Salarisadministratiesysteem - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Software systeem Closed-circuit television (CCTV) - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ROK kleinschalig onderhoud kleine oppervlakken 2021-2023 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Stichting COG Vallei en Gelderland-Midden - COG
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding "Bouwteam integrale aanpak Haardijk Hardenberg" - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwerking GFT OMRIN - Omrin - Afvalsturing Friesland NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering, implementatie en beheer van een financiële SaaS-applicatie - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leerlingenvervoer (vooraankondiging en marktconsultatie) - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor speciaal...
Lees verder

Europese aanbesteding Werkbouwtuigkundige installaties - Stichting BOOR
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Enkelvoudige Dagbesteding voor de Cliëntgroep Ouderen en somatiek, (O)GGZ en/of VB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Noodvoorraad desinfecterende doekjes voor oppervlaktereiniging - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

B1-leerroute voor gemeente Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Installeren van nieuwe openbare verlichting - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU ICT Hardware Sophia Scholen - Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EU aanbesteding Touchscreens Ronduit en ISOB - Stichting Ronduit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ERTMS - Aanpassing bestaande systemen t.b.v. Ervaringsrijden - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

NO Geotechnische diensten Plaatsen peilbuizen GMO Sprok - Heteren - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geotechnische diensten
Lees verder

Apparatuur en inrichting voor Academie Automotive en Engineering - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kerstpakketten in de vorm van Vouchers - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS voor de tijdelijke inhuur van extern personeel - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Best Value Aanbesteding Realisatie Voorzieningencluster Zwartewaal - Gemeente Brielle
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-09-2021...
Lees verder

Vervangende nieuwbouw Zuiderbos - Stichting Zuiderbos
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2021...
Lees verder

Europese aanbesteding voorbehouden opdracht Serviceprovider post - Gemeente Oss
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

E5731031-Herinrichting Vogelplas Starrevaart - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

EA Mediabureaus - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rovk Levering Verkeersbenodigdheden 2022-2025 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie telefonie voor Dunea - Dunea N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Mededingingsprocedure...
Lees verder

NU SRKO Huizen - Schoonmaakdiensten - RKBS de Springplank en RKBS de Tweemaster - St. Rooms Katholiek Onderwijs Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie verdiepen Amazonehaven ECT zuidzijde 2.0 - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-08-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Mededingingsprocedure...
Lees verder

EU Multifunctionals - Stichting Allente onderwijs - Stichting Allente onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

NU Arlanta - Laptops ll - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Specialistische veiligheidsuitrusting - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Accountantsdiensten - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Marktconsultatie vaste telefonie - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Decanters van slibontwateringsinstallaties - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Audiovisuele middelen Gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nucleaire Adviesdiensten ANVS 2021 - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitbreiding Truckparking James Cookweg - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NPEC growth rooms, LED lighting and phenotyping equipment - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cryo-free dilution fridge for Andersen lab - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Klantadviseur (22 uur tot 01/01/2022) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

METIS Cryogenic Beam Chopper - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Bestuursbureau Attendiz
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestuurlijk programmamanager PGB 2.0 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Westelijke Stadsboulevard - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud bermen en waterlopen 2022-2023 - Gemeente Heusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

WGA ERD Verzekering Stichting P.C.V.O.E. - Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multi 2022 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Congresvoorziening Brainport Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Diensten t.b.v. debatten met gebarentolk - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak Alkmaar Sport - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Reclasseringsdiensten - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerroutes en modules Wet inburgering 2021 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Schoonmaak dienstverlening - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder