donderdag 15 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Beheer Dorpsbossen - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A lab-based Rontgen Photo Spectrometry XPS/HAXPES spectrometer - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Netwerkapparatuur 2022 Noorderpoort - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gebouwinspecties conform NEN 2767 - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ter beschikking stellen van geautomatiseerde en (klinisch) gevalideerde totaalsystemen in combinatie met het leveren van een zelfafnameset ten behoeve van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur technische functies ruimtelijke leefomgeving, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging aanbesteding Integrale Zelfredzaamheidsroute (Z-route) - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Volwasseneneducatie en andere...
Lees verder

Europese aanbesteding t.b.v. selectie HRM/PSA SaaS systeem Stichting Tabijn - Stichting Tabijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf: Opfokken jongvee - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding raamovereenkomst bomen rooien, herplant van bomen met onderhoud en nazorg - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31102751: het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de A1, Apeldoorn - Azelo fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Ingenieursdiensten Gebiedsontwikkeling Lincolnpark Tweede Fase (rovk) - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

De ter beschikking stelling van Interim Professionals met brokerdiensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31166582 opdracht Opvolging uitkomsten validatie Instandhouding van de I&W-netwerken: Hoofdwatersysteem, Hoofdvaarwegennet, Hoofdwegennet en Spoor. - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vervanging Zeehavengeldapplicatie - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Mobiliteitshulpmiddelen - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud voor daken, schilderwerk en bouwkundig - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud voor E&W, zonwering, liften, brandveiligheid en inbraakopvolging - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Best Value - Nieuwbouw rwzi Gaarkeuken - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2021...
Lees verder

DOS-2021-0002328 Procesmanager Digitaal Omgevingsbeleid en Vergunningen - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding levering rioolpompen - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A06.12.2021 Middelgrote Veegwagens ten behoeve van gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ervaren aanbesteders - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A04.08.2021 Raamovereenkomst Inhuur Juridisch-Planologisch personeel - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering Ferro constructiemateriaal - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Herontwikkeling locatie en nieuwbouw Koningin Wilhelmina College te Culemborg - Koningin Wilhelmina College, locatie Beethovenlaan
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aaanbesteding Zonwering Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beeldmateriaal 5 (AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT) - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Fitnessapparatuur - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Videobedrijven (4 percelen) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Tender Optiecontract Kavel 7 Amstelkwartier - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Procesbegeleiding IKC's - Gemeente Nieuwkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34, ZUID-NEDERLAND NL4,...
Lees verder

Onderhoud natuurlijke beplanting (perceel 1 en 2) - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectbegeleiding en advies nieuwbouw Brede School Hanzewijk - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Bloemdijken maaien Tholen & Schouwen-Duiveland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior adviseur Milieuvergunningen met kennis van vergunningenbeleid (12-24 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31135484: Aankondiging van een wijziging ZN-B Vaarwegen 6b: baggerwerkzaamheden Zuid-Nederland, fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Directievoerder/Toezichthouder UAV - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Het Assink Lyceum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Interconnection Links - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Personeels- en salarisadministratiesysteem en bijbehorende diensten gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

1239049 | Onderhoud buitenruimte Defensie- en Rijkscomplexen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Busvervoer - Gooise Scholen Federatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichting wijk Moesel - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Digitaliseren bouwdossiers - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

2021038 Accountantsdiensten - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Tribune sporthal Opperdam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankondiging gunningen Q2 uit dynamisch aankoopsysteem inkoopadviesdiensten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DPS Video software and related services - SURF B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Enkelvoudige Dagbesteding voor de Cliëntgroep Ouderen en somatiek, (O)GGZ en/of VB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kolken, Riolen, Gemalen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo-arrangementen voor de Cliëntgroep Ouderen en somatiek extramuraal - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectmanagement nieuw gemeentehuis Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Accountmedewerker vastgoed - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en reparatie bedrijfsauto's tot 5.500kg SWB Midden Twente - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

LIFE19 MIBA FILLER Pilot: Dryer System - Blue Phoenix Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur juristen, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OSX geschikte-notebooks en -desktops en iOS geschikte-tablets - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur diverse functies financiële dienstverlening - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2021-0007 Lichttechnische Gebiedsbeoordelingen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

AI 2020-0087 Ingenieursproducten voor programma Verkeer veiligheid projecten (VVP) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderwijsvoorbereidingsapplicatie - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridische diensten op het gebied van innovation procurement - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 |...
Lees verder

Acceptatie en verwerking afvalstromen sanering stortplaats Ketelweg te Veenendaal - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding "Raamovereenkomst inhuur Professionals" - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, Zuidoost-Drenthe NL132 |...
Lees verder

Aanschaf 1 Inzamelvoertuig afval ABG-organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Confocal microscope - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vervangen kunstgrasvelden vv Unitas en vv DSE gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Medior Communicatieadviseur Interne communicatie, mailings en events - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Wmo-arrangementen voor Cliëntgoep (O)GGZ, VB en/of LB extramuraal - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Huishoudelijke ondersteuning - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Clusters - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering van standaardsoftware, inclusief bijbehorende dienstverlening - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies over...
Lees verder

Digitale schoolborden - Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare procedure CAR-verzekering - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rescue Stair Vehicle 'wide body vliegtuigen' t.b.v. vliegbasis Eindhoven - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw IKC De Kroevendonk Roosendaal - St. Protestants Chr. Onderwijs Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Data XXL - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding arbodiensten - Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De-icing at the helium fill port and upgrade of BMPC of the AV-750 MHz NMR spectrometer - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

A08.131.2021 Injecteren voedingstoffen bij bomen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten Gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Strategisch Projectleider - cluster Werk en Inkomen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wmo-arrangementen voor Cliëntgoep GGZ en VB semimuraal en intramuraal - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Echoapparatuur Mid-range en handhelds - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Engineering van Regionaal Warmtenet Twente - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie, hosting & beheer Opensource Multisite CMS & Rotterdam.nl - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AEB Amsterdam | Transport, opslag en/of utilisatie van CO2 - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Architect IKC De elementen - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder