woensdag 14 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Marktconsultatie Fitnessapparatuur - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SCC EA Telefonie - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering facilitaire elektriciteit en GVO's 2022 tot en met 2026 - NS Groep N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bestek 2394 Renovatie Electrotechnische Installaties OVL in de Provincie Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DOS-2021-0003178 Adviseur/projectleider vastgoed - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beneluxlaan e.o. , reconstructie - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Bouwkundig bureau - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk baggeren Goeree-Overflakkee 2021-2023 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gladheidbestrijding - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31146467: Ontwerp en vervanging viaduct Hoog Burel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

PHB training Buitengewoon Opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verdiepen Amazonehaven ECT Zuidzijde - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021...
Lees verder

Gebied Midden - Verhogen schouwpaden Utrechtselijn L-005146 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Marktconsultatie decanters van slibontwateringsinstallaties - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Lebuinuspleinen te Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-07-2021...
Lees verder

Aannemer nieuwbouw RBT Papendrecht - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie: verlenging overeenkomst huidige opdrachtnemer - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktonderzoek digitalisering Bbz-aanvragen - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-07-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder