donderdag 1 juli 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Aanbestedingsprocedure Combi-TS in 6x6 uitvoering 2 - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

LED armaturen 2021-2027 - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Rucphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Ketensamenwerking Woningbedrijf Koggenland - Gemeente Koggenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer van...
Lees verder

Bestek 2406 N786 VRI 223 incl 15 jaar onderhoud - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hoofdaannemer - Depot collecties Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Gebouwen...
Lees verder

Levering PE waterschap Brabantse Delta en Waterschap De Dommel - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reis & verblijf buitenland (boeken van vliegtickets, hotelovernachtingen en autohuur buitenland) - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk - Informatiebijeenkomst programma PHS - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31166469 Marktconsultatie Houten Bruggen Sneek - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Verwerking en vermarkting Oud papier en karton (OPK) - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Druk- en Kopieerwerk - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2403, traject 63. Groot onderhoud en reconstructie N848 Vuren - Leerdam - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Strategisch Marketingbureau tbv Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Procurement of E-TEST Equipment - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AV middelen - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder

Levering en onderhoud van een kraan-haakarmvoertuig - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg...
Lees verder

Brand- en braakwerende opslagmiddelen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Strategic Framework for Integrated River Sub-catchment Management, Vietnam - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NO inhuur projectcontroller - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam Herinrichting Kanaalpark ten behoeve van gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2021...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting en vervanging armaturen, gemeente West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verhuisdiensten - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NO Inhuur toetscoördinator TIWA - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

11029 - Realisatie Transitie FPC Veldzicht te Balkbrug - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie kavel K (Kop Zuidas) en kavel 13 (Vivaldi Zuidas) - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

International Payment Transfer Services in the APAC Region - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concessie/ opdracht voor de exploitatie van de warmte/(koude) voorziening voor Palenstein cluster 1 - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Rentmeester Flevoland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Suppletiereservoir Trekvliet - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

EA Waarderen - Regionale Belasting Groep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herontwikkeling V&D locatie - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WMO adviseur - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure accountantsdiensten voor Veluwse Onderwijsgroep - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Selectieleidraad Zonne-energie Gemeente West Maas en Waal - Gemeente West Maas en Waal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure levering en onderhoud bedrijfswagens voor Leerwerkbedrijf Stark - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering licenties en support Oracle Technology producten - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2021005 Bedrijfswagens t.b.v. Serviceteam - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Beluchtingselementen rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwegein - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Broker voor de inhuur van personeel - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Openbare aanbestedingsprocedure van Levensmiddelen van VO Haaglanden (t.b.v. Maris College) - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Trajectbenadering N239a gedeelte N242 - A7 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Europese aanbesteding "Calamiteitenbestrijding en piketdiensten" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Energieloket en projecten - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hulp bij Huishouden - Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Renovatie en uitbreiding De Vrijeschool Vredehof in Rotterdam - St. Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Microsoft licenties - Gemeente Winterswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verkeers- en straatnaamborden - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Vertaaldiensten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Vertaaldiensten
Lees verder

Surplus - Touchscreens - Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VWS EA Moleculaire Diagnostiek SARS-CoV-2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Maaien gazons - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectleider (16- 20 uur) - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker grond- en pachtzaken - Gemeente Beesel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Privacy Officer - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Handhavingsjurist - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Procesbegeleider werkwijze multidisciplinaire rollen - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kwartiermaker (procesbegeleider) cultuurhistorisch centrum Venray - Gemeente Venray
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beleidsadviseur Vastgoed - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Educatief medewerker Museum W - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Centrummanager 4 uur / week - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Consulent WMO/ jeugd - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Communicatie - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Consulent Inkomen - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rechtmatigheidscoach - Gemeente Venray
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Inhuurdesk Dynamisch Aankoop Systeem - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectaanpak Werkvoorraad - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior HR-strateeg / Businesspartner - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager Reorganiseren planningsproces - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur BHV beleid - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trainer interventie Voel je goed! - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interim senior inkoper - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Brandveiligheid (Risicobeheersing) Veiligheidsregio Kennemerland - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Controleur brandveiligheid (Risicobeheersing) Veiligheidsregio Kennemerland - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interne Audit in kader van 'Versnellingsplan Informatieveiligheid' - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cybersecurity consultancy Reactie Beveiligingsincident - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectco?rdinator Deelplan Bevolkingszorg NW3 - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veilingdienst Frequentieveilingen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Geotechnische diensten - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectief Gooi & Vecht - Levering duurzame elektriciteit 2022 - 2023 - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamcontract snoeien en rooien bomen 2021 t/m 2024 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Collectief Gooi & Vecht - Levering duurzaam aardgas 2022 - 2023 - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Onderhoud Antieke Sluizen Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie- en...
Lees verder

[email protected] - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Software licenties en renewals - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

snoeien vellen stobben gpv bomen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van forensische multiplex PCR STR (Short Tandem Repeat) typeringskits t.b.v. het NFI - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Veldlegering - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kwartiermaker Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior specialist kostendeskundige civiel - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Communicatieadviseur reizigersbenadering - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BAG-WOZ Medewerker in het kader van project taxeren op GO - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspecteur/handhaver WABO, specialisme milieu - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Functioneel beheerder - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider digitalisering oorlogsbronnen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior werkvoorbereider civiele techniek - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BAG-BGT Medewerker - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Systeembeheerder ICT - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Consultant Centric Leefomgeving - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkconsulent Regie - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider / beleidsmedewerker Duurzame Mobiliteit, Gedrag en Inclusieve Mobiliteit - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Styling en techniek bij evenementen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toezichthouder Bodem - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior toezichthouder agrarisch - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(senior) vergunningverlener WABO - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior vergunningverlener bouwen - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker grondzaken - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Vergunningen voor de duur van 3-6 maanden - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Jurist (Omgevingsrecht) - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Klantmanager Schulddienstverlening voor de duur van 3-6 maanden (28 - 36 uur) - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior beleidsadviseur lokaal gezondheidsbeleid - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jurist privaatrecht - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch manager - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Contractmanager - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

QUICKTENDER - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Turborotonde IABC-Leursebaan - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio NoordOost - BBV Veluwe 2021 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Rioolreiniging & Inspectie - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

RAW-bestek 'Onderhoud Groen & Reiniging 2022-2023' - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en...
Lees verder

Standaard Kantoormeubilair t.b.v. Reclassering Nederland - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

3-L-14170-21: Toepassing Phoslock in de Kralingse Plas - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

22869 Nieuwbouw Rijkskantoor de Monarch IV in Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure:...
Lees verder

Inburgering 2022, Gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven Reeuwijk, Waddinxveen - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Schoonmaakonderhoud & Glasbewassing - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Coördinator Afsprakenlijn, project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verhuisdiensten - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Floormanager Afsprakenlijn TTT Team, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Best Value 'OneTenneT Future Workspace' - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Raamovereenkomst koop en levering tractie voedingscomponenten voor gelijkrichterstations tram en metro - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ISO - Information en security officer - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Functioneel Beheer Programma Stimulus - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

W2021-20 Senior HR adviseur - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landschapsarchitect/Ontwerper openbare ruimte - Gemeente Uden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Community Manager - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beleidsmedewerker Energieke Landschappen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Co?rdinator/Strategisch Adviseur HRM - Omgevingsdienst Brabant Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opdrachtnemer Transformatie ICT - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Secretaris Opgavegestuurd Werken - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Optimalisatie Klachten en meldingen - Omgevingsdienst Brabant Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kwartiermaker Informatie gestuurd Werken (IGW) - Omgevingsdienst Brabant Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker frontoffice HRM - Gemeente Cuijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Directeur CGM - Gemeente Cuijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

W2021-21 Planeconoom/Beleidsmedewerker grondzaken - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kwartiermaker Projectenbureau - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beleidscommunicatieadviseur - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Taskforce Ruimtelijke Ontwikkeling Cuijk - Gemeente Cuijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beleidscommunicatieadviseur voor het project anders werken, ontmoeten en reizen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel adviseur met affiniteit voor Verbonden partijen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior juridisch planologisch adviseur - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medior juridisch planologisch adviseur - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

W2021-23 Projectleider implementatie zaaksysteem en klantcontactsysteem - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afdelingsmanager bedrijfsvoering - Gemeente Cuijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider monitoring gebiedsgerichte aanpak natuur-, water en landbouwopgaven - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkzaamheden St. Janstraat - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND...
Lees verder

VNGR - Senior juridisch adviseur domein schulden - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Agglomeratie...
Lees verder