dinsdag 6 juli 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden gemeente Hollands Kroon op vragen over opslag dieselolie

Antwoorden gemeente Hollands Kroon op vragen over opslag dieselolie
De gemeente Hollands Kroon beantwoordt vragen van de gemeenteraad over de opslag van dieselolie bij datacenters in de gemeente.
Lees verder

Factsheet Datacenters Hollands Kroon
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een factsheet opgesteld over de dieselopslag bij datacenters van Microsoft en Google in de gemeente Hollands Kroon.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over dieselopslag bij datacenters Wieringermeer
Minister Blok (EZK) beantwoordt vragen over het artikel "Miljoenen liters diesel liggen bij de 'groene' datacenters van Microsoft en Google in Hollands Kroon". Het Tweede Kamerlid Van Dijk (PvdA) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitstel op Kamervragen over rapport Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte - Stille wateren in diepe gronden
Uitstelbrief van staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) op Kamervragen over het rapport 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte. Stille wateren in diepe gronden'. De vragen zijn gesteld door de leden Van der Lee (GL) en Bromet (GL).
Lees verder

Uitstelbrief voor reactie op manifest 'Investeren in de toekomst, is investeren in de jongeren'
Uitstelbrief van staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) op het geven van een reactie op het manifest 'Investeren in de toekomst, is investeren in de jongeren'.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapporten datacenters en DNS-dienstverleners in relatie tot vitale infrastructuur
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Keizer (EZK) bij 2 onderzoeksrapporten vanuit het perspectief van de veiligheid en continuïteit van de Nederlandse digitale infrastructuur: Inventarisatie aanbieders van DNS-diensten in Nederland (Domain Name System) Datacenters vitaal?
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het ontwerp-weigeringsbesluit omtrent een aardwarmteproject
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) laat weten dat zij de Kamervragen over het ontwerp-weigeringsbesluit van het aardwarmteproject Californie Lipzig Gielen Geothermie niet op tijd kan beantwoorden. De vragen zijn gesteld door de leden Erkens en Valstar (beiden VVD).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius stuurt de Tweede Kamer nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening.
Lees verder

Beslisnota bij kamerbrief Nota naar aanleiding van verslag Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening
Beslisnota naar aanleiding van het verslag Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Lees verder