maandag 5 juli 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over leveringszekerheid van elektriciteit

Kamerbrief over leveringszekerheid van elektriciteit
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de leveringszekerheid van elektriciteit.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over eindrapporten evaluatie en toekomstverkenning Opslag Duurzame Energie
Uitstelbrief van staatssecretaris Yeşilgöz (EZK  – Klimaat en Energie) op Kamervragen over de eindrapporten van de evaluatie van en toekomstverkenning over de Opslag Duurzame Energie (ODE). De vragen zijn gesteld door de leden van de vaste commissie voor Financiën.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang warmtetransportnet Zuid-Holland
Staatssecretaris Yeşilgöz (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van een warmtetransportnet in Zuid-Holland. Met dit transportnet kunnen woningen en bedrijven in gemeenten als Den Haag, Delft en Leiden van warmte uit de Rotterdamse haven - en op termijn uit andere bronnen - worden voorzien. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Bijlage nota naar aanleiding van het verslag registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.
Lees verder

Bijlage nota van wijziging wetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
Nota van wijziging wetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.
Lees verder

Aanbiedingsbrief nota nav het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
Ministers Hoekstra van Financiën biedt, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging inzake het wetsvoorstel registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aan.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over bericht dat milieuorganisaties vrezen dat nieuwe gasboringen oesterbank vernielen
Uitstelbrief van minister Blok (EZK) op Kamervragen over het bericht 'Milieuorganisaties vrezen dat nieuwe gasboringen oesterbank bij 'Schier' vernielen'. De vragen zijn gesteld door de leden De Groot en Boucke (D66).
Lees verder

Kamerbrief over rol staatsdeelnemingen in CCS
Staatssecretaris Yeşilgöz (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over welke rol staatsdeelnemingen EBN en Gasunie spelen in de verdere ontwikkeling van de afvang, transport en opslag van CO2 (CCS) in Nederland. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang Wet collectieve warmtevoorziening
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgang Wet collectieve warmtevoorziening.
Lees verder