dinsdag 20 juli 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen PVV over uitspraak rechter over Shell

Beantwoording Kamervragen PVV over uitspraak rechter over Shell
Minister Blok (EZK) en staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geven antwoord op vragen over de uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell. De Tweede Kamerleden Kops en Wilders (beiden PVV) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen GroenLinks over uitspraak rechter over Shell
Minister Blok (EZK) en staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geven antwoord op vragen over de uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat zonnepaneel de communicatie van hulpdiensten stoort
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen over het bericht 'Zonnepaneel stoort communicatie van hulpdiensten'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Rajkowski en Michon-Derkzen (beiden VVD).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Utrecht krijgt Overvecht niet van het gas af en doet dringend beroep op het Rijk' en over de elementen dwang en draagvlak
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van Kamerlid Eerdmans (JA21) over het bericht 'Utrecht krijgt Overvecht niet van het gas af en doet dringend beroep op het Rijk' en over de elementen dwang en draagvlak binnen het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 19 en 22 juli 2021
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 19 en 22 juli 2021.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op motie aanpassen Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot
Staatssecretaris Keijzer (EZK) geeft een reactie op een motie die in de Tweede Kamer is aangenomen over steun vanwege de coronacrisis aan eigenaren van historische zeilschepen van minder dan 50 jaar oud. Voor historische zeilschepen ouder dan 50 jaar is een Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot ingesteld. in de motie werd de staatssecretaris gevraagd om de regeling uit te breiden.
Lees verder

8e incidentele suppletoire begroting 2021 EZK
Wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2021 (8e incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers).
Lees verder