maandag 12 juli 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over verloedering winkelstraten nu leegstand oploopt

Beantwoording Kamervragen over verloedering winkelstraten nu leegstand oploopt
Antwoorden van staatssecretaris Keijzer beantwoordt op vragen vragen over het bericht dat grote steden verloedering van winkelstraten vrezen nu de leegstand in winkelstraten oploopt. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Stoffer (SGP).
Lees verder

Kamerbrief over projecten van gemeenschappelijk Europees belang
Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief over de betrokkenheid van het kabinet bij zogenoemde Important Projects of Common European Interest (IPCEI; belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang). Dit zijn projecten op het gebied van vergroening (verduurzaming) en digitalisering waarbij lidstaten samenwerken vanwege de omvang en het ontwikkelrisico en waarvoor bijzondere regels ten aanzien van staatsteun gelden. De staatssecretaris stuurt de brief als antwoord op een motie over IPCEI van het Tweede-Kamerlid Amhaouch (CDA).
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen aan de regering naar aanleiding van voorstel Digital Services Act
Staatssecretaris Keijzer stuurt een uitstelbrief naar de Tweede Kamer over de beantwoording van vragen van de Kamerleden van de fractie van GroenLinks over het voorstel van de Europese Commissie voor een wet voor digitale diensten. Deze vragen kunnen niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord.
Lees verder

Toestemming voor deelname Agentschap Telecom aan rondetafelgesprek Toezichthouders over digitalisering
Staatssecretaris Keijzer (EZK) geeft toestemming voor deelname van Agentschap Telecom aan het rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Digitale Zaken met toezichthouders op 14 oktober 2021.
Lees verder

Kamerbrief over de inzet van burgerfora rond klimaat- en energiebeleid
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) en minister Ollongren (BZK) informeren de Tweede Kamer over te maken politieke keuzes over de inzet van burgerfora rond het klimaat- en energiebeleid en welke beslissingen en aandachtspunten tijdens de formatie van belang zijn bij de besluitvorming over een landelijk burgerforum over klimaat en energie.
Lees verder

Kamerbrief over verkenning actief grondbeleid
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de verkenning van het actief grondbeleid.
Lees verder

Kamerbrief over Spoedadvies OMT en kabinetsreactie (juli 2021)
Minister De Jonge biedt de Tweede Kamer het spoedadvies van het OMT aan en de kabinetsreactie hierop. De minster had het OMT gevraagd of het tempo waarin het aantal besmettingen de afgelopen dagen toeneemt reden is tot zorg en of dit een aanleiding is om specifieke maatregelen te nemen.
Lees verder

Kamerbrief toepassing wettelijk bewijsvermoeden door Instituut Mijnbouwschade Groningen
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden door het Instituut Mijnbouwschade Groningen.
Lees verder

Kamerbrief uitkomst onderzoek en plan van aanpak compensatie waardedaling woningen in aardbevingsgebied Groningen
Minister Blok (EZK) deelt het onderzoek naar de compensatie van waardedaling van woningen in Groningen tussen 2014 en 2020 met de Tweede Kamer.
Lees verder