vrijdag 2 juli 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Bijlage 1. Denemarken

Bijlage 1. Denemarken
Lees verder

Kamerbrief stand van zaken consumentenagenda
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beschrijft kort de belangrijkste acties en de nieuwe ontwikkelingen op de 3 thema's uit de consumentenagenda van november 2018. Deze thema's zijn: geen telemarketing-irritatie; een sterke positie van consumenten in de digitale economie; recht hebben én recht halen.
Lees verder

Kamerbrief over ontwikkeling transportnet voor waterstof
Lees verder

Kamerbrief informatie bij wetsvoorstel veiligheidstoets overnames, fusies en investeringen
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over 2 onderwerpen rond het wetsvoorstel Wet veiligheidstoets bij overnames, fusies en investeringen. Het gaat om de onderwerpen sensitieve technologie en de achtergrond van verwervers die de continuïteit van bedrijven in vitale processen kunnen schaden.
Lees verder

Kamerbrief over effectiviteit van parameterwijzigingen binnen de WBSO
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over effectiviteit van parameterwijzigingen binnen de  Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). In de brief gaat zij in op de effectiviteit van verschillende mogelijke parameteraanpassingen binnen de WBSO op basis van de kennis die hierover bestaat. In de bijlage staat een beschrijving van de resultaten van empirische studies naar de effecten van fiscale regelingen die onderzoek en ontwikkeling bij bedrijven stimuleren.
Lees verder

Studies naar de effecten van fiscale regelingen die onderzoek en ontwikkeling bij bedrijven stimuleren
Een verkenning van literatuur ten aanzien van mogelijke effecten van parameteraanpassingen in de WBSO op het stimulerende effect van de WBSO op de R&D-uitgaven van bedrijven in Nederland
Lees verder

Kamerbrief over optimalisering kennisverspreiding en voorlichting rondom Intellectueel Eigendom
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over optimalisering kennisverspreiding en voorlichting rondom Intellectueel Eigendom.
Lees verder

Kamerbrief over reactie Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) stuurt de Tweede Kamer een appreciatie van het rapport 'Elektrolysers: Kansen voor de Nederlandse Maakindustrie'.
Lees verder

Kamerbrief kansen en uitdagingen reshoring
Minister Blok (EZK) beschrijft de kansen en uitdagingen van reshoring. Reshoring is het terughalen naar Nederland van activiteiten die bedrijven in het verleden naar het buitenland hebben uitbesteed.
Lees verder