vrijdag 23 juli 2021

Handelsmissie Westkust VS: mobiliteit en LSH 14 t/m 19 november 2021

Handelsmissie Westkust VS: mobiliteit en LSH 14 t/m 19 november 2021

Wilt u zakendoen in Californië en/of Arizona op het gebied van Smart, Green, Urban Mobility of Life Sciences & Health? Ga dan van 14 tot en met 19 november mee met deze handelsmissie naar de westkust van de Verenigde Staten. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (tbc) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (tbc) hebben het voornemen erbij te zijn.

Lees verder

TVL in de praktijk: "Mijn omzet daalde met 70%"

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt ondernemers die door de coronamaatregelen omzetverlies lijden. Helpt de TVL hen ook echt? Hierover laten we ondernemers zelf aan het woord.

Lees verder

TeamNL Tokyo Expo: Olympisch zakendoen met Japan

Hoewel de Nederlandse sporters net zijn begonnen met de Olympische Spelen in Tokio, zijn Nederlandse ondernemers sinds juni al actief bij de Rangaku Now TeamNL Tokyo Expo.

Lees verder

TVL ook voor omzetverlies door overstromingen in Limburg
Hermann Traub

Ondernemers die getroffen zijn door de wateroverlast kunnen TVL Q3 2021 aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten.

Lees verder

Bezwaar tegen een beslissing over TVL

Is een ondernemer het niet eens met onze afwijzing? Of bijvoorbeeld met de hoogte van de definitieve subsidie? Ondernemers kunnen tegen elk besluit bezwaar aantekenen.

Lees verder