vrijdag 4 juni 2021

Online consultatie tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse

Online consultatie tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse

Wilt u meepraten over de ontwikkeling van de subsidieregeling die de bouw van elektrolysers en de productie van groene waterstof ondersteunt? Meld u dan aan voor een van de consultatiebijeenkomsten op 28, 29 en 30 juni.

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereiden wij de regeling op dit moment voor. Voordat we keuzes maken, delen wij de ingeslagen weg met de marktpartijen en andere geïnteresseerden. We proberen de regeling eind dit jaar in de Staatscourant te publiceren.

Lees verder

Webinar bedekte teelt Frankrijk: ontdek uw kansen

Bent u actief in de handel in groente, fruit en sierteeltproducten? Ontdek welke kansen de Franse markt biedt voor kassenbouw en bedekte teelt tijdens ons webinar op dinsdag 6 juli. Wij praten u helemaal bij over de nieuwste trends en ontwikkelingen.

We organiseren het webinar deels aan de hand van een recente studie over bedekte teelt in Frankrijk. U krijgt inzicht in de belangrijkste conclusies en kansen in deze sector. Na afloop ontvangt u de nieuwe sectorstudie gratis.

Lees verder

Nederlandse bedrijven werken samen aan verbetering Colombiaanse gezondheidszorg
Tandarts in Colombia

Een groep Nederlandse bedrijven werkt samen om de toegang tot gezondheidszorg in Colombia te verbeteren. De focus ligt hierbij op Connected Care oplossingen.

Lees verder

Voorlichtingsbijeenkomst Geothermica Joint Call 2021

Geothermica maakte op 31 mei 2021 haar derde call (ronde) bekend voor transnationale innovatieprojecten. De call is in combinatie met het Smart Energy Systems Era-Net (JPP SES). Op 9 juni 2021 organiseren wij hiervoor een online voorlichtings- en matchmakingsbijeenkomst.

Lees verder

Informatie over TVL in het Engels

Ondernemers met een bedrijf in Nederland die Nederlands niet als moedertaal hebben of niet Nederlands zijn, kunnen ook TVL aanvragen.

Lees verder