donderdag 3 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Levering verkeersborden gemeente Dordrecht 210033GDD - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Multifunctionals - Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Impact gedragscode - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud en renovatie natuurgras sportvelden 2020-2022 in de gemeente Hilversum - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Contracteringstender 4: Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Contracteringstender 3: Begeleiding Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobiele blusmonitoren (UGV) - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0078 - SOK Ingenieursdiensten in de deelgebieden ArenAPoort, Amstel III en De Nieuwe Kern in Windrichting Zuidoost - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2021-0017 Herinrichting Weesperzijde Zuid - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-07-2021...
Lees verder

Bestek 2381, traject 41. Groot onderhoud N789 Loenen - Bussloo - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionele accommodatie Nieuwdorp/ Sociaal domein| bouwteam aannemer en installateur - Gemeente Borsele
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2021...
Lees verder

Nieuwe instroom Hoogspecialistische Jeugdhulp (Segment C) - Regio Westfriesland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Parkeerdienstverlening gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Slibdroger Alkmaar: bouw van slibbunker, loshal en procesgebouw en overige infra en civiele werkzaamheden. - N.V. HVC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2021...
Lees verder

Landelijk - Ontwikkelen, leveren en instandhouding van overwegbeveiligingsinstallaties - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

16078.13 Raamovereenkomst technische en architectonische adviesproducten - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medische ge- en verbruiksartikelen - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Ondersteuner IBD - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder