maandag 7 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Traineepool 2021-2023 - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Minicontainers - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding "Werving en Selectie Militair Personeel" - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging onderdelen hoogspanningsinfrastructuur - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Microsoft Licenties - Veiligheidsregio Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakonderhoud Scholen aan Zee - Stichting Scholen aan Zee
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Concurrentiegerichte dialoog Concessie Modal Shift - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ingenieursdiensten t.b.v. het project Nieuwbouw 'de Slimme Centrale' - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Groepsgewijze monsterafname en -analyse (onderhandelingsprocedure) - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding Meubilair Ronduit en Openbaar Onderwijs aan de Amstel - Stichting Ronduit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Hechtmateriaal Conventioneel - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Medische...
Lees verder

Bouwinspecteur BWT - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering Food en Non-food producten - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Systeem Vernieuwing Werk en Inkomen - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Curio - Leiderschapsprogramma - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Warme Dranken Automaten - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-L-27933-20: Het op afroep en naar behoefte leveren van straatbakstenen in de kleur rood/bruin gereduceerd ten behoeve van de gemeente Rotterdam. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en onderhoud Trapliften - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kennisbank Jeugd WMO Schuldsanering - GR Peelgemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vertaal- en redigeerdiensten - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PHB training Buitengewoon Opsporingsambtenaren Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(Web-)Archivering - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tolkdienstverlening op afstand - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud beplantingen 2021 - 2022 - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ANPR-camera's - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architectenselectie nieuwbouw Praktijkschool en gemengd wonen inclusief maatschappelijke plint - Stichting Oost Flevoland Woondiensten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

(Corona) Crowd Control Den Haag en Safety & Security Scheveningen kuststrook - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inburgering / MAP en PVT voor gezinsmigranten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Modernisering betalingsverkeer - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

NWB en Wegkenmerken - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen Midden-Holland 2022 - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van restafval - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur IT Expertise - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

SCPO Lelystad - Tablets en toebehoren - Lelystad, Stichting voor christelijk Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountancy - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Inhuur Uitzendkrachten Ondersteunend en beheers personeel (OBP) - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market orientation: English editor offshore wind for the Netherlands Enterprise Agency - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering standaardsoftware - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Serviceprovider ICT-dienstverlening - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Waarderen - Regionale Belasting Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Meerjarige Netwerken Actualisatie Rijkswaterstaat NRM/LMS - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam groot onderhoud aan 7 beweegbare kunstwerken vaarwegtraject 10 - Merwedekanaal - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Sarkon - Chromebooks en toebehoren - Stichting Sarkon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leiderschapsprogramma - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding projectmanagement, directievoering en toezicht - Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

NU Groeisaam - Laptops - Stichting Groeisaam Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verkeersmaatregelen en Engineering verkeersmaatregelen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verkeersregelaars - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2021-0047 Integraal Display Management Applicatie (IDMA) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Groeisaam - Chromebooks - Stichting Groeisaam Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering, plaatsing en onderhoud ondergrondse containers Utrechtse Heuvelrug en Houten - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU PCBO Baarn Soest - Schoolmeubilair - Stichting PCBO Baarn - Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding 'Bancaire dienstverlening' Tribuut - Tribuut Belastingsamenwerking
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Optimalisatie Priva Blue ID - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Klein Werktuigbouwkunde - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

NU PROOLeiden - Chromebooks en toebehoren - De Meerpaal - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Oosterbeek Noordoost, buurt talud. - Gemeente Renkum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

NU PROOLeiden - Chromebooks en toebehoren - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van inzamelvoertuigen 2021-2025: chassis en opbouwen aan diverse Midwaste-leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU PROOLeiden - Desktops en toebehoren - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Busvervoer - Schoolinkoop - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grootkeukens - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Wijzer - Laptops - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Wijzer - Chromebooks - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Wijzer - Tablets en toebehoren - Stichting Wijzer in onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Sanitaire Middelen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonk - Europees openbare SAS prcedure 'Leerroutes t.b.v. de Wet inburgering'. - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reconstructie N270 Deurne – Limburgse grens - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Facilitaire disposables - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Elektrotechnische dienstverlening - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder