woensdag 30 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Gebied Zuid-Oost - Ingenieursdiensten IC Eindhoven - Düsseldorf - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Warme drankenautomaten - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332...
Lees verder

Schoonmaak - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verkoop onder voorwaarden van gronden onder 17 te realiseren koopwoningen op de locatie L. Bogtmanstraat te Oudkarspel - Gemeente Langedijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Scanoplossing parkeervoorzieningen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

20974 Aanleg opstelplatformsSatellite Earth Terminal Sub-System (SETTS) en Ground Data Terminal (GDT)op de vliegbasis Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2021...
Lees verder

Restauratie en reconstructie Lunetten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding inzake Bewegingsonderwijs voor OPSPOOR - Stichting SPOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verlengde Diepstraat & Sint Janskamp, Echt - Gemeente Echt-Susteren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL, Limburg...
Lees verder

2021-B004 Fokkesteeg Betere Buurten Schansen Zuid - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Contractmanagement- en inkoopsoftware - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

i-VRI's - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionele accommodatie Nieuwdorp/ Sociaal domein| bouwteam aannemer en installateur - Gemeente Borsele
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2021...
Lees verder

31127608 Realiseren en in stand houden van de A27 Everdingen-Hooipolder - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-07-2021...
Lees verder

Openbare aanbesteding Collectiepresentatie Drents Museum - Stichting Drents Museum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2021-0081 Onderhoud oeverlanden Amsterdamse Bos - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk - Gebouw beheer systeem - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering semi ondergrondse containers inclusief montage toegangscontrolesystemen en plaatsing - Avri
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zonnepanelen 2.0 - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Open House duurzaamheidsadviseurs - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2023 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Innovatiemakelaar - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder