donderdag 3 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Plaagdiermanagement - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Opleidingen - Senzer - 2021 - Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation Quality control Inspectors SNG Spain - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reiniging en inspectie vrijverval riolering 2021-2024 - Gemeente West Maas en Waal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Market Consultation concerning quality inspections Intercity New Generation in in Poland - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Cultuur en gedrag advies en ondersteuning - NS Groep N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICT diensten: Applicatiebeheer en doorontwikkeling Mendix oplossingen - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

optimalisering websites (uniformering CMS) - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestek 2418 Bodemsanering Hallseweg 23 te Hall - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Traffic Generator and Application Simulator - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0067 Herinrichting Kerkstraat tussen Leidsegracht en Amstel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

012-2019 WRM De Lanen fase 2 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie maatwerktraject mbo ICT opleiding niveau 3/4 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

B2377, Klein Onderhoud Verhardingen. Perceel R&S, V&V en Perceel A&L, St - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trapliften - Gemeente Meppel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitzendkrachten - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

inhuur procesbegeleider Warmtenet Kerschoten, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rotterdam-Amsterdam-Heemstede - Programma Liften en Roltrappen - Tranche 2 - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Rotterdam-Amsterdam-Heemstede - Programma Liften en Roltrappen - Tranche 2 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Storage Omroepbedrijf Limburg - Omroepbedrijf Limburg B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dagbesteding voor beschermd wonen regiogemeenten Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder