maandag 28 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Zonnefietspaden in drie provincies - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation Chromatography Data Systems - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Database- en...
Lees verder

EA Lecture Capture System - Radboud Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Transitiemanager - cluster Werk en Inkomen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer, Onderhoud en doorontwikkeling KNMI.nl - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Geurmonitoringsnetwerk - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31166516: Reconstructie Knooppunt De Nieuwe Meer - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Nieuwe websites en CMS - Werkorganisatie Druten Wijchen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf - installatie en onderhoud Siemens Symbia T2 SPECT/CT serial 1133 - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Framework Agreement for the supply and support of Optical Transmission Equipment - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

MacBooks en iPads - Onderwijsstichting Esprit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warme- en koude Drankenautomaten - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaak 2022 voorbehouden aan partijen die voldoen aan art. 2.82 - Stichting kom Leren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verlenging contract VIP Afhandeling services - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

'Inhuur applicatiebeheerders op basis van detachering' t.b.v. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor elektrische leaseauto's - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Front-end ICT hardware - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor audiovisuele middelen - Driestar - Wartburg College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Logeren - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Print- en kopieerapparatuur IRIS Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs - Iris, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Re-integratie na ontslag én re-integratie van de Stille Reserve - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Systeem Vernieuwing Werk en Inkomen - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Systeem Vernieuwing Werk en Inkomen - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Accountancy A2 Gemeenten en GRSA2, boekjaar 2022 en verder - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Meubilair voor Albero, stichting voor openbaar en christelijk onderwijs op de Bevelanden - Alpha Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veilige, comfortabele en representatieve Bedrijfskleding, PBM's en schoenen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Assessments - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaal toetssysteem - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Prijsvraag Distributed Information Access Control - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Relatiegeschenken - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Experts for the fresh fruit and vegetables sector in Ethiopia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A04.16 Inhuur Civieltechnisch personeel Gemeente Leiden en Zoeterwoude - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Monitor Mobiliteitsontwikkelingen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Implementatie, hosten en onderhouden van een E-hrm systeem - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en...
Lees verder

Europees openbare spoedprocedure SMS Gateway Stichting Open Nederland - Stichting Open Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Stollingsanalyzers - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Bedrijfskleding Paleis Het Loo - Stichting Paleis Het Loo, Nationaal Museum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kleding,...
Lees verder

Intranet ROC Mondriaan - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

"Wegen naar werk" - Re-integratie instrumenten 2021-2025 - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding voor de aanschaf, implementatie, hosting en het onderhouden van een Vastgoed beheersysteem - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Marktconsultatie Landmeetkundige Inwinningsapparatuur - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Camerabeveiliging - Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering retail, food & beverage artikelen - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

RoCa3 Contronic E Migration - Uniper Benelux N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Webwinkel Gebruikersgoederen - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Voeding, dranken,...
Lees verder

Druk- en printwerk - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Contact Center Oplossing - GBLT - 2021 - GBLT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie inhuur personeel ten behoeve van project nieuwe digitale werken - GGD Flevoland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Reiniging en inspectie riool 2021-2025 VW - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CONTRACTWIJZIGING RZ - Raamovereenkomst adviesdiensten opwaardering Maaslijn - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42,...
Lees verder

Cateringdienstverlening Raad voor de rechtspraak - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kantine- en...
Lees verder

Scanoplossing Parkeren - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Firewalls - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder