zondag 27 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Arts vaccineren - Project corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Autoladders Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Taxatiewijzers-VNG - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Burgerzaken Applicatie - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

FIN - EA - Pensioenregeling Invest Internationaal - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31157900: Raamovereenkomst Toezicht op het uitvoeren van gevelisolatie - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afvalinzameling en -verwerking - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND...
Lees verder

Schoonmaakdiensten gemeente Reusel-De Mierden - Gemeente Reusel- DeMierden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reisagent - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Hoteldiensten
Lees verder

Receptiedienstverlening - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Militaire Bloedbank - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Softwarebroker - Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Financieel management en Programmamanagement innovatieregelingen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31163756: Contract advisering ZN A Wegen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schade- en incidentenafhandeling - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2021-0116 - Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Vernieuwing Station Amsterdam Lelylaan - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden landelijk gebied WSHD onderhoudsjaren 2021-2026 (2) - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Zaaksysteem (ZS), Document Management Systeem (DMS), Klantcontactsysteem (KCS) - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2018 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Europese aanbesteding Programma aanpak bijplaatsingen - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-08-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

31167524 EU Aanbesteding Belevingsonderzoeken 2021 tot en met 2024 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WACREN Capacity 2019 - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AC2 Algeria Connectivity - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag onderhoud Biezonderwijs Elektrotechnische installaties - Stichting Biezonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag onderhoud Biezonderwijs Werktuigbouwkundige installaties - Stichting Biezonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

4-D-14994-21: Ontwerpteam voor de vernieuwing van de centrale bibliotheek te Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vernieuwing zeeland.nl - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior projectcontroller EFRO - Kansen voor West - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mathematica (wiskundige software) - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding "Mechanische en elektrische inspectie pompen en gemalen" - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, Drenthe NL13 |...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud bomen - Gemeente Goirle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Multipurpose doorlichtingstoestel - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Bedrijfs- en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Buitenlandse dienstreizen 2020 - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veegmachines - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Financieel systeem gemeente Oss - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Intermediair voor Trainingsacteurs - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfskleding - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

End User Devices & accessoires - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, Arnhem/Nijmegen...
Lees verder

Renovatie St. Michaël College - St. Michaël College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Onderhoud Automatische deuren - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hoogwerkers - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur meterdiensten grootverbruik aansluitingen gas & elektriciteit inclusief onderbemetering - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vooraankondiging Maatschappelijke Begeleiding Statushouders - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke diensten
Lees verder

Landelijk - Innovatiepartnerschap duurzame geluidsschermen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hoogtemodellen uit opnamen en True ortofoto's - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Oogheelkundige units - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer en Onderhoud gebouwgebonden E- en W- installaties Gemeentehuis Lochem - Gemeente Lochem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Adviesdiensten op het gebied van strategische organisatieontwikkeling voor de transitie van de gemeente Aalsmeer naar regiegemeente. - Gemeente Aalsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Bestek 21-03 Onderhoud bomen gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Risicomanagement - cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Digitale werkplek, basis infrastructuur en Data & Analyse Platform - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf 3 echosystemen en toebehoren t.b.v. Hart & Vaat Poli MUMC+ - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

44.2021 Projectleider/Directievoerder herstelprojecten laboratoriumgebouwen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31163427 Herberekening Brug o/d Beneden Merwede in de N3 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

IAM-Oplossing - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van een Liquid Chromatography Hoge Resolutie Massa Spectrometer - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Touchscreens voor Albero, stichting voor openbaar en christelijk onderwijs op de Bevelanden - Alpha Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Kostenmanagement t.b.v. HWBP van Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Clouddiensten (Innovatiediensten, Cloud expertisedienstverlening en Managed Clouddiensten) DICTU - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog...
Lees verder

ROAD2021 Belastingdienst Storage - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Applicatiebeheer WIM voor wegvervoer ILT - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Raamovereenkomst Auditen t.b.v. HWBP van Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Integrale veiligheid t.b.v. HWBP van Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst System engineering en realisatiecontracten UAV-gc t.b.v. HWBP van Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pollersysteem voetgangersgebied binnenstad gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vertaaldiensten - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vermogensschade - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Salarisverwerking - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sanering en ontmanteling gebouw Aardwetenschappen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakwerkzaamheden en gerelateerde dienstverlening - Laborijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Betalingsverkeer - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder