zaterdag 26 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Reinigingsbestek gemeente Aa en Hunze - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-Hardware - MBO Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Salarisadministratie - Promen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding IAT pakket Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Optimalisatie Priva Blue ID - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31156813: Vervangen SCADA-bovenlaag Hollandsche IJsselkering (HIJK) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

De beste Welzijnsaanbieder voor 'Heel de stad' Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herinrichting Vlietlaan - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2021...
Lees verder

Gladheidsbestrijding - Gemeente Loon op Zand
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Meubilair Ronduit en Openbaar Onderwijs aan de Amstel - Stichting Ronduit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren van Water op Maat - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligings- en surveillancediensten - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Lokale toegang Jeugd. Voorliggend veld. - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Herinrichting Terminal 1 - Project Lounge 1 - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Meteren - Zuidwestboog PHS Ingenieursdiensten C5 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Open House Procedure Vrij-toegankelijke lokale jeugd ondersteuning met procesregie - Segment A - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Market Consultation - Distribution Transformers HV Protection Covers - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

ICT Infrastructuur - Werkorganisatie HLT Samen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

VOORAANKONDIGING: Onderhoud DVM Wegkant West Nederland Noord (ODW WNN) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie,...
Lees verder

Dagtarieven maaien Midden-Zeeland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dagtarieven maaien Zeeuws-Vlaanderen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering verkeersborden gemeente Dordrecht 210033GDD - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meubilair - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Huishoudelijke ondersteuning (open house procedure) - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Beveiligingsdienstverlening Gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Facilitair adviseurs - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening CSG De Waard - Christelijke Scholengroep De Waard - Aanbestedende dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding Realisatie bouw Zwembad de Slag in Zaanstad - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Capacity building entrepreneurship for three universities in Algeria - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS EA ROVK Ondersteuning bij het faciliteren en adviseren van online events - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud Liften en Roltrappen metrostations regio Amsterdam - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Kantoorartikelen en (Covid 19-)hygiënemiddelen, diverse gemeenten Stedendriehoek 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Civiele Werken in en om de Trambaan 2019 en verder - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Best Value aanbesteding Identity & Access Management - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten in verband met software
Lees verder

Groot Onderhoud Leropperweg St. Odiliënberg - Gemeente Roerdalen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vestigen van uitsluitend recht ten behoeve van de borging en optimalisatie van de medisch-inhoudelijke en fysisch-technische kwaliteit bevolkingsonderzoek naar borstkanker - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding motorvoertuigen t.b.v groen-, veeg- en straatploeg - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding tijdelijke huisvesting OBS De Velduil, locatie Eggeveld te Houten - Stichting Openbaar Onderwijs Houten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Overslag, transport en verwerken restafval en GFT Achterhoekse gemeenten - ROVA Regie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VWS MC Platform en website met medicijn informatie voor patiënt en consument - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor het ontwerpen van...
Lees verder

Marktconsulatie nieuwbouw gemaal Commandeurspolder - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Managed SOC - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europees Openbare Aanbesteding Cloud Connectiviteit - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Assessments - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren, plaatsen en onderhouder afval verzamelcontainers - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Lebuinuspleinen te Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding (huisstijl) drukwerk - gemeente Westland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meubilair - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BMS - Multifunctionals - Bisschop Möller Stichting
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ketensamenwerking Woningbedrijf Koggenland - Gemeente Koggenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer van...
Lees verder

Imvertor dienstverlening - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Repeterende aanschaf applicatoren, transfertubes en disposables Brachytherapie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vacuüm wegenzout - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure:...
Lees verder

Epoxeren (aanbrengen beschermende lagen) metalen displays en onderdelen - Rijnvicus B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Autobanden - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Volumeverdeler robot - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Industriële robots
Lees verder

perifere intraveneuze katheters (PIVC) - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering bomen & heesters Someren - Gemeente Someren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Redgereedschap (accu aangedreven) VRHM - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Baanbrekers
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Material Flow Management - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gebouwinspecties conform NEN 2767 - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 | Procedure:...
Lees verder

Senior analist/onderzoeker - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Raamovereenkomst Inhuur tentaccomodaties en overige zaken t.b.v. kamp Heumensoord, Nijmeegse Vierdaagse - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder