maandag 21 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Inkomensconsulenten Tozo/Tonk 010 - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeentenieuws - Week in Beeld 2.0 - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanvullende WMO-diensten Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sportuitrusting sporthallen/gymlokalen gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marketing- & reclamebureau - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31166712: project A1 Apeldoorn-Azelo fase II, Apeldoorn-Twello - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inburgeringtaaltrajecten B1-route en Z- Route - Stroomopwaarts MVS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Microsoft licenties - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Werkplekapparatuur en aanverwante dienstverlening - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Applicatie voor Gegevensdistributie & Servicebus - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Beleidsadviseur Watertoets/Ruimtelijke Ordening - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Selectie architect t.b.v. nieuwbouw brandweerkazerne - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

EA (Internationale) missies - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2021-0047 Integraal Display Management Applicatie (IDMA) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Opvang complexe honden op basis van bijtincidenten. - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vacuum Valves ETpathfinder - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie materialen voor wondverzorging - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische verbruiksartikelen
Lees verder

Inhuur tijdelijk personeel - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervang AV apparatuur Raadszaal en werkcafe - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Console upgrade for 300MHz, 400MHz, and 500MHz NMR Spectrometers - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie reagentia en onderhoudsdiensten t.b.v. twee TPS systemen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Duin- en Bollenstreek - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Ondersteuning en advisering bij langjarige integrale ontwikkelprogramma's - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Gebruikers - en professionele hardware - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Papierloos vergadersysteem - Gemeente Uden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

B&O Maatwerkapplicaties - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vloerbedekking - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ITSM - FMIS - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afsluitinstallaties - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Market consultation - Feasibility study for a surface water reservoir in Teknaf, Bangladesh - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2021-0096 Berlagebrug Monumentale Werkzaamheden - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leveren/vullen brandstof opslagtanks en noodaggregaten - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Trainee Informatie management in de rol van Junior proces en kwaliteitsmedewerker (32 – 36 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhouden en vervangen van vuilwater pompen in het metronet - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

Woningbouw Bredius Muiden - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Verhuur of...
Lees verder

Levering semi-automatisch SNP-Array platform incl reagentia tbv cytogenetica - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren van Videobeelden ten behoeven van verkeersinformatie - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Qualification system rolling stock, cables, engineering and bundles - NS Groep N.V.
Type publicatie: Erkenningsregeling - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van schoolmeubilair Stichting Atlas College - Stichting Atlas College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie aanbieding disposables NFU centra voor thuisbeademing - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische verbruiksartikelen
Lees verder

Gladheidbestrijding - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Archiefdigitalisering provincie Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspectie en beheer speelvoorzieningen - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Integraal onderhoud wijk 2&3, 8&10 en 01&04 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Marktconsultatie Audiovisuele voorzieningen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-03574-21: Steigers op Zuid - 3e Ronde - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie - Intermediair scouting en selectie JenV Hub - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitvoeren van marktonderzoek
Lees verder

Levering van Tractoren t.b.v. NV Irado - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur personeel openbare ruimte - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering werkplekapparatuur en gerelateerde diensten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ervaren adviseur mobiliteit - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Drukwerk RDW - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Functioneel Applicatie Beheerder - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Netwerkinfrastructuur 2021 - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Warme dranken automaten - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouwteam Nieuwbouw KBS De Griffioen, Prinsenbeek - BreedSaam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Loodgietersdiensten - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Media bureau('s) voor traditionele en digitale/nieuwe media - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medium robot system - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 21-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-07-2021 | Plaats...
Lees verder