zaterdag 19 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Raamovereenkomst uitvoeringsbegeleiding cultuurtechnisch werk 2021/2025 Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviseur mobiliteit - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kaaslijn - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Hagenonderhoud, stadsdelen Escamp en Leidschenveen-Ypenburg - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Archeologisch onderzoek - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Schuimblusvoertuigen en Waterwagen - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Niet Openbare Europese Aanbesteding onderhoud van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige gebouwgebonden installaties. - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

MONOcam systemen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging Onderstations - Telemetrie - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beveiligingsdiensten div. gemeentelijke locaties + toezicht gemeentelijke parkeergarages, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud - Stichting Comprix.nl
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie ter voorbereiding op de aanbesteding DBO contracten regio's Noord en West - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wegenonderhoud
Lees verder

Marktconsultatie Warmtenet Waarderpolder - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering duurzame elektriciteit - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering gecompenseerd gas - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Warmte/(koude-)voorziening Palenstein, cluster 1 - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

WGA Eigenrisicodragerschap - Vereniging De Evangelische Omroep (Eo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet-openbare aanbesteding Onderhoud Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installaties SintLucas - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

9-D-25725-19: DAS Huur flexibele werkplekken en/of vergaderfaciliteiten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schuimblus-Tankwagens Brandweer Twente - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Regio Zuid - Realisatie BBV West Brabant Zeeland 2021 M-004551 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerking van Groenafval - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud E,W&T-installaties gemeentelijk vastgoed Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Borger-Odoorn Europees openbare aanbesteding rioolreiniging en inspectie 2021-2024 - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Hulp bij Huishouden - Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Bedrijfskleding, PBM en Schoeisel - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvalwaterpersleiding 2.0 (AWP 2.0) - Persstation Moerdijk - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Overbruggingsovereenkomst Managing agent - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kwantitatief communicatieonderzoek voor het pretesten van communicatiemiddelen (Ea0096) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Modules landmeten en competentievaardigheden voor de opleiding Landmeter Kadaster - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridische diensten op het gebied van innovation procurement - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 |...
Lees verder

Inhuur van Financieringsexperts - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Zeist - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

12190 | Herinrichting Laagbouw Rijkskantoor Sloterdijk Kingsfordweg 1 te Amsterdam - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2021...
Lees verder

Levering standaardsoftware - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk - Natuurwaardenonderzoek Spoorbermen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vakspecialist Bodem (2 fte), vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Raamovereenkomsten architecten- en installatieadviesdiensten MUMC+ - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BZK - EA - Software Omgevingswet - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P-verwijdering RWZI Gieten - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud Wkk's rwzi Garmerwolde - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meldtafels - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31166279 Inspecties van HWA systemen van het Hoofdwegennet - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kantoor- labgebouw CQT nieuwbouw - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Spect CT - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Softwareapplicatie Leerlingsbasisadministratie en Leerlingenvervoer - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Payroll dienstverlening - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam Nieuwbouw KBS De Griffioen, Prinsenbeek - BreedSaam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

levering en onderhoud van trapliften - gemeente Oosterhout en gemeente Waalwijk - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Hydraulische vloeistof H-540 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(Bulk)levering brandstoffen - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Toxicological Analysis of Drugs and Medicines in Hair The Netherlands Forensic Institute - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hergebruik fundering windmolens - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Windmolens
Lees verder

Medewerker Gebruikersondersteuning Servicedesk- cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gezamenlijke Inkoop Sport Ashram College & Scala College - SCOPE scholengroep Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Applicatie leermiddelenlijsten en webshop schooleigenmiddelen - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23, Het Gooi en Vechtstreek...
Lees verder

Cloudoplossing voor plannen met automatische planning ten behoeve van Regionale Vervoerscentrale PlusOV - Gemeente Lochem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Medewerker Fondsenwerving - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Senior planoloog - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder