vrijdag 18 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Kaaslijn - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Machines voor de industriële...
Lees verder

Java opleiding tot junior Java developer - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

EA Gedrukte boeken - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Voertuigbanden en aanverwante producten en diensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktplein inhuur gemeente Utrecht - kwartaalrapportage Q2 2021 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud Wiellaadschop - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Lubricating oil, naval diesel, severe service, grade 40 met NATO-code O-278 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Glas, gevel en specialistische reiniging UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Pipetteerrobots volgens de versnelde procedure - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Amsteldrie IKC te Amsterdam - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meetdiensten UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Energiecoaches - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Dagbesteding arbeidsmatige leeftijd - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvalverwerking Hotelschool Den Haag - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwteam Herinrichting Kanaalpark ten behoeve van gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding met voorselectie Huis op Zuid - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkelingscompetitie Projectontwikkeling in combinatie met Warmtelevering - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Andere...
Lees verder

European tender Plagiarism Detection software - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2020-069 Raamovereenkomst voor levering van bomen en beplanting - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbaar toilet Purmerend - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bewegwijzering en signing UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie: verlenging overeenkomst huidige opdrachtnemer - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 |...
Lees verder

verwerken grof huishoudelijk afval - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verkeerseducatieprojecten basis- en voortgezet onderwijs - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior adviseur Milieuvergunning industrieel (16-36 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maaien van wateraanvoer-watergangen en bijkomende werken in de Noordoostpolder - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventie OGGZ Noord- en Midden-Limburg 2021 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Vitreoretinale apparaten met phaco-emulsificatie - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Apparatuur en instrumentarium...
Lees verder

Daginvulling Ouderen - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 |...
Lees verder

Communicatieadvies - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer en vervoer vanuit de Jeugdwet gemeente Raalte - Gemeente Raalte
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA ICT Hardware voor Stichting Onze Wijs - Stichting voor PC/RK Primair Onderwijs Middelburg/Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst Onderhoud bomen, gemeente Beuningen - Gemeente Beuningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie elektriciteitslevering - Universiteit Twente
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektriciteit
Lees verder

Onderhoud brandmeldinstallaties (DIG-11958) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337, NEDERLAND NL...
Lees verder

18685 | Ophoging binnenterrein PI Rotterdam - Hoogvliet te Rotterdam - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Trainee Jurist / Vergunningverlener milieu (32 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur externe arbeidskrachten / capaciteit (derden) - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hardware - Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verlenging multifunctionals gemeenten Delft, Lansingerland en Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering Rigid Hulled Inflatable Boats (RHIBS) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet-Openbare Europese Aanbesteding Integraal Onderhoud buitenruimte t.b.v. Avans Hogeschool (10 vestigingen 2022 t/m 2024) - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

LAB - Circulair Water - Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Pan-European cost efficiency benchmarking of gas and electricity transmission system operators (TCB21) - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering van minicontainers, rolcontainers, identificatiechips en het uitzetten van minicontainers met bijbehorende dienstverlening - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud 2021-2023 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Levering en plaatsing containers in openbare ruimte - Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten 2016 - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Facilitair Management en Advies - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Inkoop Taal nieuwe wet Inburgering 2022 - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente Enkhuizen - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

EA Plaagdierbeheersing - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Hulp bij het huishouden 2022 - Gemeente Heusden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Mbo jeugdteam - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grondreiniging NS Treinmodernisering Haarlem - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1360282 | Raamovereenkomst voor het zeven en vervangen van kogelvangerzand op militaire terreinen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervolg Marktconsultatie Voeding Justitiabelen DJI - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Meubilair (levering en onderhoud) - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding smartphones - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Transport van organen en teams in de orgaanketen (wegtransport) - Stichting NTS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor onderhoudwerkzaamheden Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige installaties - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare Aanbesteding meubilair - Koninklijk Conservatorium Den Haag - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maatwerkoplossing - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectleider Omgevingsvergunningen (3 fte), vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leveren van Drukopnemers en daaraan gerelateerde accessoires en diensten. - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

200152SDD Hulpmiddelen - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur (Onderwijzend Personeel, Onderwijsondersteunend Personeel, Payroll en surveillanten) - mboRijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Huishoudelijke ondersteuning - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wmo-arrangementen voor de Cliëntgroep Ouderen en somatiek extramuraal - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Assessments - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Kansen voor biodiversiteit bij klimaatmaatregelen in het laagveenlandschap - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Managed Service Provider MSP voor inhuur tijdelijke externe medewerkers - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

API-manager - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Beheer en ontwikkeling Data - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder