dinsdag 15 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
DAS Intermediairs voor werkzoekenden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BESTEK Wortelfrezen 202105-RE01 - Gemeente Renkum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviseur WMO - gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

P2000 Pagers VRNHN - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure inhuur flexibel personeel voor Regionale scholengemeenschap Pantarijn - Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs van Wageningen en omstreken
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A06.16.2021 Inzamelvoertuigen voor ondergrondse containers ten behoeve van gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Operationeel uniform - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leeuwarden - LDV-maatregelen Emplacement - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Herinrichting 'Caumerbeek Middenloop/Buffer De Dem/Buffer Palenberg' - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker burgerzaken - gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ingenieurs Adviesdiensten Programma Gebiedsontwikkeling Valkenhorst - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Telefoniediensten - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A08.130.2020 Herinrichting en riolering Houtkwartier Oost - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Z-route taaltrajecten en KNM gemeente Landerd en Uden - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Verlichting Schiphol Trade Park, Deelproject Skyzone & Spark Avenue - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-07-2021...
Lees verder

Schuimblus-Tankwagens Brandweer Twente - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gerechtelijke Inning Buitenland 2021 - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

e-HRM-systeem incl. salarisverwerking gemeente Zeist - Gemeente Zeist
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

IWR2021|Werkplekhardware| iOS, iPadOS & MacOS devices (incl. optionele accessoires en Diensten) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Multifunctionals ROC Nijmegen - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder