maandag 14 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Vrijwillige Transparantie Vooraf - Levering Geothermische Warmte - Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst kernploegmedewerkers en TCVT Riggers - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Medewerker Logies en Bedrijfsreinigingsrecht - cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MenACWY vaccines 2021 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warmtevoorziening Hoornes - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Implementatie en beheer VTH applicatie - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Selectieleidraad marketing en communicatie - NV SRO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wmo-vervoer voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten en glasbewassing in twee percelen. - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126,...
Lees verder

Marktconsultatie Performance Support bij Online Leren - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Postdiensten - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Organisatieontwikkeling - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie vervanging Patientbewaking Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Patiƫntenbewakingssysteem
Lees verder

Speciaal meubilair Belastingdienst - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw en renovatie Winkler Prins - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1...
Lees verder

Europese aanbesteding warme drank automaten - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie circulaire fietspaden Zuid-Holland - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV: Wegenbouwwerken
Lees verder

Enterprise Service Management ten behoeve van het Kadaster - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Food en Non Food t.b.v het bedrijfsrestaurant Sociaal-Economische Raad - Sociaal-Economische Raad - SER
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Dienstverlening voor IT-projecten - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House "Generalistische basis en specialistische jeugd GGZ" Kop 3 gemeenten - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Aanschaf Whole Body PET CT - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Architect Beroepscollege van Doornenplantsoen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktconsultatie Welzijnswerk - Gemeente Maasgouw - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Pakketdiensten binnen- en buitenland - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Angiostatieven vaatkamers Radiologie - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trainingsaanbod [email protected] - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties - EA Energiemonitoring - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Broedplaats Spoorzone, beheersvorm gebouw 84 en gebouw 90 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gebouwen- en...
Lees verder

Marktconsultatie laadpaleninfra voor de Politie - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektrische voertuigen
Lees verder

Schiphol Airport - MKS Treinperrons - Aanpassen Stijgpunten Plaza - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Selectie Burgerzakensysteem Dimpact gemeenten - Coƶperatie Dimpact UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese niet-openbare selectie Bouwteampartner rsg de Borgen - rsg de Borgen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groenbestekken PZH regio Noord en West - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2021-0053 Beheer & Onderhoud openbare stroomkasten - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Demontage, ontwerp en nieuwbouw Steunpunt Coenecoop (bouwteam) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Inhuur back-office medewerkers afdeling Publiekszaken - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure:...
Lees verder

Productieleider - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Planner Projecten en Capaciteit - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie verplaatsbare schietbanen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Doelen voor schietbanen
Lees verder

Senior Juridisch Adviseur Sociaal Domein - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

31164527: Raamovereenkomst gevelisolatiemaatregelen ten behoeve van landelijk project gevelisolatie - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Juridisch Adviseur OOV & Openbare Ruimte - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Projectleider IT - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Informatie adviseur - cluster BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bomen rooien en planten - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitale Pathologie - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WMO adviseur Jongerenloket - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dijkverbetering Westveensekade - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhouden van liften, automatische deuren en blusmiddelen - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medische Arrestantenzorg Politie en Koninklijke Marechaussee (SAS Procedure) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afvalstromen UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening voorliggend veld - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

School- en kantoormeubilair - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoeringsontwerp Vakwerkmasten Zuidwest 380kV Oost (2) - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Elektronisch toegangscontrole systeem WSHD 2021-2025 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder