vrijdag 11 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Raamovereenkomst rioolrenovatie - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Borger-Odoorn - Europees openbare aanbesteding onderhoud bomen - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Radiofarmaca 18F-FDG vial - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

360 graden panoramabeelden - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL...
Lees verder

Partner AIRBIM-Programma - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digital Twin project Ge(O)zond Water / Proefzuivering; verwijdering van microverontreinigingen uit RWZI Wervershoof met ozonisatie. - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Capaciteitsonderzoek rijkswegen 2021 t/m 2024 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Afvoer en acceptatie berm- en slootmaaisel - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2415 N322 Traject 71 Rossum - Beneden Leeuwen tussen Hmp 35,5 en 51,8 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Distribution Automation - DA - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding 'Bancaire dienstverlening' Tribuut - Tribuut Belastingsamenwerking
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving...
Lees verder

Strategisch adviseur Vergunningverlening, toezicht en handhaving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktverkenning gebruiksklare computers inclusief service dienstverlening - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Nieuwveen (DIG-11475) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland...
Lees verder

Beheerwerkzaamheden drinkwaterinstallatie en legionella preventie van diverse gemeentelijke panden Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie CMS systeem en websites - Gemeente Breda
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Kantoorartikelen Belastingdienst en Deelnemers 2021 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Hulpmiddelen 2021-2025 - gemeente Aalten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Dierenverblijven - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Printen, couverteren en versturen financiële documenten Tribuut - Tribuut Belastingsamenwerking
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectbegeleiding voor Funderingsaanpak - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviseur Mobiliteit - externe inhuur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud van Blowers op AWZI's (DIG-11350) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 |...
Lees verder

Onderhoudsbestek Drongelens kanaal - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groot onderhoud N753 en N754 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ziekenhuisinformatiesysteem faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hyperthermie systeem - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Huur materieel en gereedschappen - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Procedure voor toelating overeenkomst Moleculair diagnostische Covid-19 capaciteit - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

De Nieuwe Mark fase 1 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervoer en opvang zwerfdieren - Gemeente Buren
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

API-manager - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Promotieartikelen en -kleding - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gem. Hof van Twente: Renovatie OVL Grotestraat te Markelo - Gemeente Hof van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaliseren bouwdossiers - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding levering smartphones - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Afvalinzameling en - verwerking - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering bomen en heesters - Gemeente Sliedrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Backscattervan - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Transport en verwerking van ontwaterd zuiveringsslib (locatie Nieuwegein), HDSR 2022-2026 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

6-D-92123-21 Marktconsultatie GRJR betreffende de knip op D/E - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Gedeeld secretariaat kennisnetwerk China en kennisplatform Rusland/Oost-Europa - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Zwembad Bosbad Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen Gerrit Rietveld Academie - Stichting Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam, Hogeschool voor Beeldende Kunst en Vormgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Repro- en Drukwerk - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior communicatieadviseur, werkgebied Werk-, Inkomen-, Schulden- en Inburgeringsdomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Gazonmaaien Landgoed Broekhuizen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien Broekhuizen & Kopselaan - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Funderingsherstel BG5 - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Stichting het Juridisch Loket
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Bestrijding eikenprocessierups - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop Geografisch Informatie Systeem - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Project Natuurontwikkeling en Vaargeulonderhoud Amstelmeer - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-08-2021...
Lees verder

Marktconsultatie Regionale Module Oppervlaktewater NHI - Stowa
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Grevelingen div. locaties eilanden & vaste wal - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NAP-XPS analyzer - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Kantoormeubilair gemeente Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Meubelen...
Lees verder

Procesondersteuner, vanaf juli 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Scanoplossing parkeervoorzieningen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Coördinator Vaccinatieproces, Rotterdam en omgeving - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Softwarelicenties - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

QUICKTENDER - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwijderen graffiti- en wildplak openbare ruimte en vastgoed - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vakspecialist elektrotechnisch onderhoud gemalen - cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Chemicalien registratie systeem - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gegevensregistratiesysteem
Lees verder

200152SDD Hulpmiddelen - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultate Inzamelvoertuigen gemeente Amserdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Voertuigcarrosserieën
Lees verder

AI 2021-0081 Onderhoud oeverlanden Amsterdamse Bos - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Datawarehouse ontwikkelaar- Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkoopprocedure Antigeen sneltest SARS-COV-2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Doorontwikkeling Centrale Distributie Laag (CDL) - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding servers, storage en netwerkapparatuur - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

P-1004508 - Nieuwbouw Gezondheidscentrum te Johan Willem Frisokazerne Assen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Gebied Zee-Zevenaar - MLT-ML Vernieuwing wisselverwarming Havenspoorlijn 2021 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

N273-K08 Vervanging kunstwerk over de Neerbeek (UAV-GC) - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanpak Invasieve Exoten - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gebied Zuid-Holland Noord - Renoveren en conserveren 17 KW - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - BMI (Brandmeldinstallatie) Willemsspoortunnel - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder

RFI Participatory Environmental Assessment Expert - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitvoeren van onderzoek
Lees verder

WAN verbindingen - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanpak N361 fase 3 herinrichting Winsum - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

IWR2021| Werkplekhardware|Android Devices & Accessoires (inclusief optionele diensten) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tender kavel 1, Amstel Business Park Zuid - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Sloop bestaande school en nieuwbouw Julianaschool Krabbendijke - Gemeente Reimerswaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder