donderdag 10 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Bedrijfsauto-inrichting - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervangen fietsbrug Sportlaan Dongen - Gemeente Dongen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

NU RKSVDMH - Tablets en toebehoren - Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wmo-Jeugd Systeem - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Aanleg duurzame oevers en bijkomende werken in de Noordoostpolder, Klutentocht en Klutendwarstocht - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridisch Adviseur Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Reconstructie Bomenbuurt Leimuiden - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ophogen Sveadal - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Best Value: Vervangen klimaatinstallatie hoofdkantoor - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND...
Lees verder

Verduurzaming Menu Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Realisatie Noordwal d.m.v. immobilisaat - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU PROOLeiden - Chromebooks en toebehoren - De Meerpaal - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Correctief onderhoud en consultancy aan Frame Size 3 & 5 gasturbines - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beheer Parkeervoorzieningen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31168651: Productuitbesteding Systeemgerichte Contractbeheersing (PUB SCB) t.b.v. ON A-Wegen DBFM, ON B Wegen en ON KRW - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Transport van langhout voor Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie gegarandeerde beschikbaarheid van Strategisch Zeetransport - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: |...
Lees verder

NL-Alert berichten Digitale Reclameborden - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Schoonmaak COVID locaties - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

AI 2021-0003 Bodemsanering kavel 39 Buiksloterham - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Vervoer en opvang van zwerfdieren - Gemeente Buren
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dierenopvang en -vervoer - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, Alkmaar en...
Lees verder

Europese Aanbesteding Levering Turnkey Speurhondenvoertuigen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A06.14.2021 Verwijderen objecten uit de openbare Ruimte - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspectie Biologische veiligheidskabinetten - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie documentherkenning - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor onderwijs en...
Lees verder

Flexpool Administratief Medewerker Afsprakenlijn, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en beheer van (vak)literatuur en abonnementen - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie assetinformatiesysteem / integrale beheeromgeving - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Landelijk - Netanalyses vervoersvraag 2030 en tussentijdse netanalyses - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Telefoniediensten - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Publieke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen ten behoeve van gemeenten in provincie Fryslân - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Logistiek UWV 2021 - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijswijk-Rotterdam - PHS DS3B Afbouw - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Aanschaf hardware - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Overheidsopdracht Accountantsdienstverlening - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam Aanbesteding Renovatie Sportcentrum Drievliet - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Concessie/ opdracht voor de exploitatie van de warmte/(koude) voorziening voor Palenstein cluster 1 - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Zaak- en archiefsysteem - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Projectondersteuner - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Niet-openbare Nationale aanbesteding Design & Build herinrichting kantooromgeving - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur A Omgevingsmanager Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior adviseur Milieuvergunningen agrarisch (16-36 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-06-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder