dinsdag 1 juni 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Levering chemicaliën Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bouwrijp maken Weideblick Meppel - BPD Ontwikkeling B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Drenthe NL133...
Lees verder

Centraal toegangscontrolesysteem RUG - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OW.33301/1B Duurzame Slibverwerking Heerenveen - deelproject TDH - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Marktconsultatie Rijksbrede Europese aanbesteding Vakliteratuur & Abonnementen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

jurist secretariaat commissie bezwaarschriften grondgebied - gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud aan elektrotechnische installaties Stadhuiscomplex - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Raamcontract kleine maatregelen geleidelijnen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gegevensdragers toetsen en examens - IUC-Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Herinrichting Jurgensstraat elsloo - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Erkenningsregeling toezichthouders en directievoering - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

OW.25801 Nieuwbouw 4 gemalen - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA training Omgaan met emotie en agressie (OMEA) - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare aanbesteding Collectiepresentatie Drents Museum - Stichting Drents Museum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medische gebruiks- en verbruiksartikelen - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Informatiesessie Inkoop Wmo-maatwerkondersteuning buitengebieden Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Openbare Verlichting Schiphol Trade Park, Deelproject Skyzone & Spark Avenue - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-06-2021...
Lees verder

Frontend ontwikkelaar met Kubernetes kennis - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Landelijk - Permanente Vastlegging Spoorgeometrie (PVS) en Profiel Vrije Ruimte (PVR) metingen - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-05-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder