vrijdag 25 juni 2021

Nationale veiligheidstoets op investeringen, fusies en overnames

Nationale veiligheidstoets op investeringen, fusies en overnames
Het kabinet wil een veiligheidstoets invoeren voor investeringen, fusies en overnames die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet vifo) van minister Blok van Economische Zaken en Klimaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.
Lees verder