woensdag 9 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over opname aardgas in taxonomie

Beantwoording Kamervragen over opname aardgas in taxonomie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) beantwoordt vragen over de opname van aardgas in de taxonomie. De vragen zijn gesteld door lid Leijten (SP)
Lees verder

Kamerbrief over motie ontwikkeling kader demonstratieprojecten waterstof in de gebouwde omgeving
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) gaat in op de motie over het ontbreken van wet- en regelgeving voor demonstratieprojecten met waterstof in de gebouwde omgeving. Ook biedt zij het Signaal 2021 'Afspraken over voorwaarden bij waterstofexperimenten noodzakelijk' aan van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over wisselwerking energiecoöperaties en marktpartijen
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) beantwoordt vragen over het artikel 'Een windcoöperatie in een neoliberale wereld. "Het grootkapitaal duwt een burgerinitiatief de markt uit"'. De Tweede Kamerleden Mulder en Van den Berg (beiden CDA) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over miljardensubsidie voor CO2-opslag onder Noordzee
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt vragen over het bericht "Miljardensubsidie voor CO2-opslag onder Noordzee is rond".
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Toezichthouder vindt groot gasplan te riskant'
Minister Blok beantwoordt Kamervragen over de berichtgeving in de media over het ingediende winningsplan Tietjerk voor gaswinning.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over continuering financiering RES-proces
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius bij een afschrift van haar brief aan bestuurlijke trekkers RES-regio's over de continuering van de financiering van het proces van Regionale energiestrategieën (RES).
Lees verder

Afschrift brief over continuering financiering RES-proces
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius stuurt een afschrift van haar brief aan de bestuurlijke trekkers van de RES-regio's over de continuering van de financiering van het RES proces, het proces van Regionale energiestrategieën (RES).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Expression of Principles Tata Steel Nederland en over onderzoek FNV
Minister Blok beantwoordt vragen over de brieven  'Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie' en 'Gevolgen controversieel verklaren Expression of Principles met Tata Steel' en vragen over het voorstel van FNV voor een alternatieve verduurzamingsroute van Tata Steel.
Lees verder

Verslag met beantwoording Kamervragen over afspraken met Tata Steel over CO2-reductie
Minister Blok beantwoordt vragen over de brief van 30 maart 2021 'Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie' en de brief van 23 april 2021 'Gevolgen controversieel verklaren Expression of Principles met Tata Steel'.
Lees verder