maandag 7 juni 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief voortgang Digital Trust Center

Kamerbrief voortgang Digital Trust Center
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de verdere ontwikkeling van het Digital Trust Center.
Lees verder

Beantwoording vragen over CO2-uitstoot van bodemberoerende visserij
Minister Schouten beantwoordt de vragen van de Kamerleden Teunissen en Wassenberg (beiden PvdD) over CO2-uitstoot van bodemberoerende visserij, die even hoog is als de luchtvaartindustrie. Daarnaast beantwoordt zij de vragen van het kamerlid Futselaar (SP) over onderzoek waaruit blijkt dat de boomkorvisserij significant bijdraagt aan CO2-uitstoot.
Lees verder

Kamerbrief over jaarbericht Agentschap Telecom 2020
Staatssecretaris Keijzer beschrijft de hoofdpunten uit het jaarbericht van Agentschap Telecom over 2020.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over voortzetting RES-proces
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beantwoordt vragen over het voortzetten van het proces van Regionale energiestrategieën (RES).
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over voortzetting RES-proces
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius stuurt de antwoorden op vragen over het voortzetten van het proces van Regionale energiestrategieën (RES) naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over 'de belofte van het kabinet dat de versterking nu echt op stoom komt' en de uitvoering van het bestuursakkoord
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over 'de belofte van het kabinet dat de versterking nu echt op stoom komt' en vragen over de uitvoering van het bestuursakkoord. De vragen zijn gesteld door Kamerlid Beckerman (SP).
Lees verder

Kamerbrief over voortgang Nationale Omgevingsvisie
Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer met deze eerste jaarlijkse voortgangsbrief over de voortgang die is geboekt in het leefomgevingsbeleid sinds de publicatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
Lees verder

4 - Verzoek reactie concepttekst
Lees verder

3 - Verzoek om reactie concepttekst
Lees verder